ΣΤ΄ Δημοτικού

Η ΣΤ΄ Δημοτικού είναι η τελευταία τάξη του Δημοτικού Σχολείου και θεωρείται η εξέλιξη της Ε΄ Δημοτικού. Σε αυτή την τάξη οι μαθητές και οι μαθήτριες σφυρηλατούν τον χαρακτήρα τους, καθώς εκπαιδεύονται πολυτρόπως στο να επιχειρηματολογούν ορθά, κάτι το οποίο αποτελεί βασικό κομμάτι της περαιτέρω κοινωνικοποίησής τους. Παράλληλα, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο.

Μαθηματικά ΣΤ΄ Δημοτικού
ΣΤ΄ Δημοτικού

Μαθηματικά ΣΤ΄Δημοτικού

Το βιβλίο των Μαθηματικών της ΣΤ΄ Δημοτικού περιλαμβάνει φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς, κλάσματα, Ε.Κ.Π., Μ.Κ.Δ., δυνάμεις, εξισώσεις αναλογίες, απεικόνιση δεδομένων, μετρήσεις. Μαζί θα κατανοήσουμε αυτές ...
Περισσότερα
Γλώσσα ΣΤ΄ Δημοτικού
ΣΤ΄ Δημοτικού

Γλώσσα ΣΤ΄ Δημοτικού

Στο μάθημα της Γλώσσας ΣΤ΄ Δημοτικού διδάσκεται η γραμματική της νεοελληνικής γλώσσας με σκοπό οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τους γραμματικούς και ορθογραφικούς κανόνες, να ...
Περισσότερα
Scroll to Top