Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου

Στα Μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου θα αφομοιώσουμε και θα κατανοήσουμε βασικές έννοιες των μαθηματικών, οι οποίες θα αποτελέσουν την βάση για την επιτυχία μας σε κάθε γραπτή ή προφορική εξέταση.

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

 

Λίγα Λόγια για τα Μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου

Η ύλη των Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου χωρίζεται σε 2 μέρη και συγκεκριμένα στην Άλγεβρα και στην Γεωμετρία 

Ξεκινώντας από την κατανόηση των φυσικών αριθμών και τις πράξεις τους (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και ευκλείδεια διαίρεση), θα προχωρήσουμε στην έννοια του κλάσματος και των δεκαδικών αριθμών, καθώς επίσης θα μάθουμε να λύνουμε και απλές εξισώσεις 1ου βαθμού. Στη συνέχεια τα προβλήματα των ποσοστών και τα ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά θα μας οξύνουν τη σκέψη και θα μας βοηθήσουν να μπορούμε να λύνουμε μαθηματικά προβλήματα. Τέλος με τους θετικούς και αρνητικούς αριθμούς που θα διδαχθούμε στο τελευταίο κεφάλαιο θα ολοκληρώσουμε τη γνώση μας για τους ρητούς αριθμούς τις πράξεις και τις ιδιότητές τους.

Στο δεύτερο μέρος, θα δούμε βασικές γεωμετρικές έννοιες και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη συμμετρία. Τέλος θα γίνει μία εισαγωγή στα σχήματα όπου θα μάθουμε τα βασικά στοιχεία τριγώνων και τα είδη τριγώνων καθώς και τα είδη παραλληλογράμμων.

Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top