Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

Τα Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου στοχεύουν στην βαθύτερη κατανόηση της διαχρονικής εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας και των ριζών της. Ως βάση της μελέτης τους, οι μαθητές έχουν τα κείμενα της αττικής διαλέκτου που τα προσεγγίζουν υφολογικά και τα επεξεργάζονται ως προς τα γραμματικό – συντακτικά τους φαινόμενα.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας στα Αρχαία της Γ΄ Γυμνασίου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Λίγα Λόγια για τα Αρχαία της Γ΄ Γυμνασίου

Στις πρώτες ενότητες οι μαθητές:

  • θα επαναλάβουν φαινόμενα που πρέπει να εμπεδωθούν (ενότητα 1)
  • θα διδαχτούν τα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων (ενότητα 2)
  • θα εξοικειωθούν με την χρήση και τον σχηματισμό α. της ευκτικής ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου των βαρύτονων ρημάτων της ε.φ. β. της ευκτικής ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου των βαρύτονων ρημάτων της μ.φ. γ. της ευκτικής ενεστώτα και μέλλοντα του ρήματος εἰμί και ευκτικής παρακειμένου βαρύτονων ρημάτων της ε.φ και της μ.φ. (ενότητα 4)

Στις επόμενες ενότητες οι μαθητές:

  • θα εξοικειωθούν με τον σχηματισμό και την κλίση του Αορίστου Β της ε.φ. και της μ.φ. και θα διδαχτούν την κλίση των ουσιαστικών ἡ γυνή και ὁ παῖς καθώς και την οριστική επαναληπτική αντωνυμία αὐτός-αὐτή-αὐτό (ενότητα 6)
  • θα διδαχτούν τους παθητικούς χρόνους φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων και επίσης την παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο (ενότητα 8)
  • θα διδαχτούν τα είδη του μορίου ἄν, τους τρόπους σύνδεσης των προτάσεων και τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις -χωρίς την εκφορά τους (ενότητα 9)
  • θα διδαχτούν οι εξής δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις: αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές και εναντιωματικές-παραχωρητικές- χωρίς την εκφορά τους (ενότητα 10)
  • θα διδαχτούν οι υπόλοιπες δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις: υποθετικές, χρονικές, αναφορικές επιρρηματικές -χωρίς την εκφορά τους (ενότητα 11)
Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top