Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα Φυσικής Προσανατολισμού  Β΄ Λυκείου

Η ύλη της Φυσικής Β λυκείου Θετικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει τα κεφάλαια των καμπυλόγραμμων κινήσεων, των κρούσεων, της κινητικής θεωρίας και της θερμοδυναμικής, καθώς και των κινήσεων σε ηλεκτρικό και βαρυτικό πεδίο. Οι μαθητές θα γνωρίσουν την οριζόντια βολή και την κυκλική κίνηση, θα μάθουν για την ορμή, τη διατήρηση της ορμής και θα αντιμετωπίσουν προβλήματα κρούσεων. Επιπλέον θα ασχοληθούν με τους νόμους αερίων και την κινητική θεωρία των αερίων, καθώς και με τη θερμοδυναμική γενικότερα και τις θερμικές μηχανές. Θα μάθουν να υπολογίζουν το έργο , τη θερμότητα και την εσωτερική ενέργεια ενός αερίου. Τέλος, θα γνωρίσουν κινήσεις σημειακών φορτίων σε ηλεκτροστατικό ή ομονενές ηλεκτρικό πεδίο και θα γνωρίσουν για πρώτη φορά το βαρυτικό πεδίο και τα χαρακτηριστικά του.

Μαθήματα Φυσικής Β΄ Λυκείου Προσανατολισμού

Στο μάθημα της Φυσικής προσανατολισμού Β΄ Λυκείου θα περιηγηθούμε σε αρκετούς και σημαντικούς κλάδους της Φυσικής. Από την κίνηση στο επίπεδο και την μελέτη μιας κρούσης, στους θεμελιώδεις νόμους της θερμοδυναμικής, μέχρι τη μελέτη του βαρυτικού πεδίου και της κίνησης στοιχειωδών ηλεκτρικών φορτίων στο εσωτερικό ενός ηλεκτροστατικού πεδίου. Να σημειώσουμε εδώ ότι η φετινή ύλη σε όλη της την έκταση προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των ασκήσεων της τράπεζας θεμάτων. 

Μαθήματα Φυσικής Β΄ Λυκείου Προσανατολισμού
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας Φυσικής Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά την προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Λίγα Λόγια για τη Φυσική Π. της Β Λυκείου

Στο πρώτο κεφάλαιο, για φέτος, θα ασχοληθούμε με κάτι γνώριμο από την Α’ Λυκείου. Τις κινήσεις, μόνο που τώρα οι κινήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε δύο διαστάσεις! Ειδικότερα θα μελετήσουμε την οριζόντια βολή, ως μια σύνθετη κίνηση, καθώς και τα βασικά μεγέθη περιγραφής μιας κυκλικής κίνησης, με έμφαση στην Ομαλή Κυκλική Κίνηση.

Στη συνέχεια εξοικειωνόμαστε με το μέγεθος της ορμής και το χρησιμοποιούμε στην εξέταση των φαινομένων της κρούσης και της έκρηξης. Να πούμε εδώ ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο, εξ’ ολοκλήρου διδάσκεται στην Φυσική της Γ’ Λυκείου και εξετάζεται με κάποιες προσθήκες πανελλαδικά.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα κάνουμε μια εκτενέστερη αναφορά στη μελέτη ενός ηλεκτροστατικού πεδίου σε σχέση με τη Φυσική γενικής παιδείας. Πέρα από τα βασικά χαρακτηριστικά μελέτης ενός τέτοιου πεδίου θα εξετάσουμε και τη σύνθετη κίνηση στοιχειωδών ηλεκτρικών φορτίων στο εσωτερικό του. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με τη μελέτη του βαρυτικού πεδίου συγκρίνοντάς το με το ηλεκτρικό και γίνεται αναφορά σε πιο ειδικές έννοιες, όπως η ταχύτητα διαφυγής και οι μαύρη τρύπα.

Ακολουθεί ο θαυμαστός και ταυτόχρονα περίπλοκος κόσμος της Θερμοδυναμικής! Μέσα από δύο ενότητες γίνεται μια περιήγηση στη μελέτη ενός θερμοδυναμικού συστήματος μακροσκοπικά και μικροσκοπικά. Στην πρώτη ενότητα θα εξοικειωθούμε με τις θερμοδυναμικές μεταβλητές, τις βασικές μεταβολές των ιδανικών αερίων, τους Νόμους που τις διέπουν και θα περιγράψουμε λίγο διαφορετικά την, ήδη γνωστή σε πολλούς, καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων. Θα προσεγγίσουμε την κινητική θεωρία των αερίων και θα εξετάσουμε μικροσκοπικά τη συμπεριφορά ενός αερίου. Στη δεύτερη και τελευταία ενότητα θα γνωρίσουμε τον Α’ και Β’ Θερμοδυναμικό Νόμο και τα μεγέθη που απαιτούνται για την περιγραφή τους. Εδώ θα μάθουμε επίσης και τις βασικές αρχές λειτουργίας των θερμικών μηχανών και της μηχανής Carnot!

Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Βοηθητικά Βίντεο Φυσικής B Λυκείου

Scroll to Top