Ευκλείδεια Γεωμετρία Β΄ Γενίκου Λυκείου

Ευκλείδεια Γεωμετρία Β΄ Γενίκου Λυκείου

Για τη Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου, επειδή αποτελεί συνέχεια της Γεωμετρίας της Α΄ Λυκείου, η σειρά διδασκαλίας είναι προκαθορισμένη (με βάση τα δύο τεύχη του σχολικού βιβλίου), αν και η έμφαση που δίνεται σε κάθε κεφάλαιο μπορεί να διαφέρει. Γενικά, είναι περισσότερο πιθανό να υπάρχει ανάγκη στη Β΄ Λυκείου να διατεθεί επιπλέον χρόνος για επαναλήψεις – συμπληρώσεις (από την ύλη της Α΄). 

Ευκλείδεια Γεωμετρία Β΄ Γενίκου Λυκείου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα στη Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά την προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Λίγα Λόγια για Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου

 • Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται σύντομη αναφορά στις ιδιότητες των αναλογιών και δίνεται έμφαση στο
  Θεώρημα του Θαλή και στα Θεωρήματα διχοτόμων. Μέσω παραδειγμάτων οι μαθητές κατανοούν ότι ζεύγη ευθυγράμμων τμημάτων διαφορετικών μηκών είναι δυνατόν να έχουν τον ίδιο λόγο και αρμόζουν το Θεώρημα του Θαλή, σε δοσμένα σχήματα, ή σε σχήματα που χρειάζεται να σχεδιαστούν βοηθητικές ευθείες. 
 • Στο κεφάλαιο 8 θα κατανοήσουν οι μαθητές τη λειτουργία κριτηρίων ομοιότητας, που όπως και τα κριτήρια ισότητας,
  με λιγότερες προϋποθέσεις από τον ορισμό μπορούμε να αποφανθούμε για την ομοιότητα δύο τριγώνων.
 • Μετά την διδασκαλία του 9ου κεφαλαίου οι μαθητές θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν ορθές προβολές και να ερμηνεύουν τις μετρικές σχέσεις και να εφαρμόζουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα και το αντίστροφό του στην επίλυση
  προβλημάτων. 
 • Στο 10 κεφάλαιο οι μαθητές θα μπορούν να διακρίνουν τα ισοδύναμα (ισεμβαδικά) από τα ίσα σχήματα και ακόμα με κατάλληλους μετασχηματισμούς και χρήση βοηθητικών γραμμών οι μαθητές θα υπολογίζουν εμβαδά από άλλα ήδη γνωστά τους.
 • Τέλος, στο κεφάλαιο 11 συναντάμε τον ορισμός του κανονικού πολυγώνου, τις ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων, το μήκος τόξου και πως γίνεται προσέγγιση του εμβαδού κύκλου µε κανονικά πολύγωνα και το εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος.
Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top