Μαθήματα Φυσικής Γ΄ Λυκείου

Στη Φυσική Γ΄ Λυκείου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με διάφορους τομείς της Φυσικής, όπως είναι η κυματική και οι ταλαντώσεις, οι κινήσεις των σωμάτων και οι αλληλεπιδράσεις τους, αλλά και καινούριες έννοιες όπως είναι ο ηλεκτρομαγνητισμός και η κβαντομηχανική, στα πλαίσια μιας προσέγγισης της σύγχρονης φυσικής.

Φυσική Γ Λυκείου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας Φυσικής Γ΄ Λυκείου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά την προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Λίγα Λόγια για τη Φυσικής της Γ Λυκείου

Η φετινή μας ύλη αποτελείται από δυο βιβλία, από τα οποία οι μαθητές θα διδαχθούν τα παρακάτω:

Ξεκινάμε από το 5ο κεφάλαιο του τεύχους Γ, όπου θα ασχοληθούμε με διάφορα είδη κρούσεων μεταξύ των σωμάτων και τους νόμους που περιγράφουν αυτά τα είδη.

Κατόπιν θα γυρίσουμε στο 4ο κεφάλαιο του τεύχους Γ, όπου θα ασχοληθούμε με τις κινήσεις των στερεών σωμάτων, τις εξισώσεις κίνησης, τις δυνάμεις που δέχονται τα σώματα και τι ρόλο παίζουν οι δυνάμεις αυτές και τέλος θα αναφερθούμε και σε ένα καινούριο για τους μαθητές μέγεθος, τη στροφορμή.

Αμέσως μετά, στο 1ο κεφάλαιο του τεύχους Γ, θα γνωρίσουμε τις μηχανικές ταλαντώσεις. Μια γνωριμία δηλαδή με τα είδη των ταλαντώσεων που εκτελούν μικροσκοπικά σωματίδια και τους νόμους και τις εξισώσεις που τα περιγράφουν.

Συνεχίζοντας στο 2ο κεφάλαιο του τεύχους Γ, οι μαθητές θα έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με την κυματική. Θα μελετήσουμε σε πρώτη φάση τα μηχανικά κύματα, τη διάδοσή τους και τα είδη τους.

Αμέσως μετά, σειρά έχει το 4ο κεφάλαιο του τεύχους Β. Εδώ οι μαθητές εισάγονται στον ηλεκτρομαγνητισμό. Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε τη σύνδεση μεταξύ ηλεκτρικών και μαγνητικών φαινομένων, δηλαδή πώς η ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος προκαλεί μαγνητικά φαινόμενα, αλλά και αντίστροφα, πώς η ύπαρξη μαγνητικού πεδίου μπορεί να προκαλέσει δυνάμεις σε ηλεκτρικά φορτία, ή εμφάνιση ηλεκτρικής τάσης σε ένα σύστημα.

Συνεχίζοντας στον ηλεκτρομαγνητισμό, θα προχωρήσουμε στο 5ο κεφάλαιο του τεύχους Β, όπου θα ασχοληθούμε με το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, και ειδικότερα την κίνηση ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού σε μαγνητικό πεδίο, ή την περιστροφή ρευματοφόρου αγωγού ή πλαισίου σε μαγνητικό πεδίο. Επιπλέον θα αναφερθούμε στο εναλλασσόμενο ρεύμα και τα χαρακτηριστικά του.

Επιστρέφουμε στο 2ο κεφάλαιο του τεύχους Γ, όπου θα ολοκληρώσουμε το κομμάτι της κυματικής με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Τελευταίο κεφάλαιο στην ύλη της Γ Λυκείου είναι το 7ο κεφάλαιο του τεύχους Γ. Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται μια πρώτη επαφή με το πιο σύγχρονο κομμάτι της φυσικής, όπου θα διδαχθούμε βασικές γνώσεις και αρχές της κβαντομηχανικής. 

Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top