Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Γ΄ λυκείου

Συντελεστές παραγωγής, ελαστικότητα ζήτησης, καμπύλη προσφοράς, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, και πολλά άλλα θα μάθουμε στα μαθήματα των Οικονομικών της Γ΄ Λυκείου.

Οικονομία Γ Λυκείου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας ΑΟΘ Γ΄ Λυκείου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά την προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Λίγα Λόγια για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ Λυκείου

Στο 1ο κεφάλαιο θα μάθουμε για κάποιες βασικές οικονομικές έννοιες όπως τα αγαθάτις ανάγκες, τους συντελεστές παραγωγής το κόστος ευκαιρίας και την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.

Στο 2ο κεφάλαιο θα μας απασχολήσει η Ζήτηση των αγαθών και θα προσεγγίσουμε την αγορά από τα μάτια του καταναλωτή. Έννοιες όπως ο Νόμος της Ζήτησης, Ελαστικότητα Ζήτησης και Καμπύλη Ζήτησης θα αποσαφηνιστούν και θα εμπεδωθούν.

Στο 3ο κεφάλαιο θα δούμε την έννοια της παραγωγής και πως αυτή εξαρτάται από τους συντελεστές παραγωγής, το Νόμο της Φθίνουσας Απόδοσης καθώς και το κόστος παραγωγής.

Στο 4ο κεφάλαιο θα μας απασχολήσει η Προσφορά των αγαθών και θα προσεγγίσουμε την αγορά από τα μάτια του παραγωγού. Έννοιες όπως ο Νόμος της Προσφοράς, Ελαστικότητα Προσφοράς και Καμπύλη Προσφοράς θα αποσαφηνιστούν και θα εμπεδωθούν.

Στο 5ο κεφάλαιο θα συνδιαστούν αυτές οι δύο ματιές και θα ασχοληθούμε με τον προσδιορισμό των τιμών, πως προκύπτει η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας σε μια αγορά καθώς και πως επηρεάζουν την ισορροπία οι κρατικές παρεμβάσεις.

Εξετάζοντας μέχρι εδώ τη συμπεριφορά ενός οικονομούντος ατόμου, από εδώ και στο εξής, αρχίζοντας με το 7ο κεφάλαιο, θα εξετάσουμε τη συμπεριφορά μιας συνολικής οικονομίας μαθαίνοντας έννοιες όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και την Προστιθέμενη Αξία.

Στο 9ο κεφάλαιο θα αναλύσουμε 3 προβλήματα της οικονομίας, τις διακυμάνσεις, την ανεργία και τον πληθωρισμό, που είναι αναπόσπαστα μέρη της λειτουργίας του οικονομικού συστήματος.

Τέλος στο 10ο κεφάλαιο θα δούμε από τα μάτια του κράτους την οικονομική συμπεριφορά, θα μάθουμε δηλαδή για τα Δημόσια Οικονομικά και τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top