Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου

Τα Αρχαία Β΄ Γυμνασίου αποσκοπούν στην περεταίρω εμβάθυνση των μαθητών στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα σε επίπεδο λεξιλογικό-σημασιολογικό και μορφοσυντακτικό. Σε κάθε ενότητα διδάσκονται επιπλέον γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν τα αρχαία κείμενα αξιοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις της προηγούμενης τάξης και την εμπειρία τους από την Νέα Ελληνική. 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας στα Αρχαία της Β΄ Γυμνασίου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Λίγα Λόγια για τα Αρχαία της Β΄ Γυμνασίου

Στις πρώτες ενότητες οι μαθητές:

 • θα εισαχθούν στην γ κλίση ουσιαστικών, τα γενικά χαρακτηριστικά της και θα επικεντρωθούν 1. στα καταληκτικά διπλόθεμα (-ις, -εως) και μονόθεμα σε -εύς-έως (Ύλη από το βιβλίο της Α Γυμνασίου) 2. Συμφωνόληκτα αφωνόληκτα και ημιφωνόληκτα, μονόθεμα και διπλόθεμα, 3. Ακατάληκτων διπλόθεμων σε ων-οντος ( Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α Γυμνασίου) 4. Ημιφωνόληκτων υγρόληκτων και σιγμόληκτων αρσενικών και ουδετέρων καθώς επίσης και την Οριστική ενεστώτα, παρατατικού και μέλλοντα,αορίστου, παρακειμένου και υπερσυντέλικου, απαρέμφατο, μετοχή βαρύτονων ρημάτων μ. φ και την οριστική μέλλοντα του εἰμί. (Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α Γυμνασίου)(ενότητες 2, 3)
 • θα διδαχθούν τα τριτόκλητα επίθετα σε -ύς, -εῖα,-ύ και από την Γ κλίση των ουσιαστικών τα ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα οδοντικόληκτα σε -α -ατος ( Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α Γυμνασίου) (ενότητα 4)

Στη συνέχεια οι μαθητές θα διδαχθούν:

 • Υποτακτική ενεστώτα, αορίστου, παρακειμένου ε. φ βαρυτόνων ρημάτων και την υποτακτική ενεστώτα του είμί (ενότητα 5)
 • Τα τριτόκλητα δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ης, -ες και -ων, -ων, -ον και την ερωτηματική αντωνυμία τίς, τίς, τί και την αόριστη αντωνυμία τίς, τίς, τί (ενότητα 6)
 • Τις αναφορικές αντωνυμίες ὅς-ἥ-ὅ και ὅστς-ἥτις-ὅ τι (ενότητα 7)
 • Το Αντικείμενο (άμεσο και έμμεσο) (ενότητα 8)
 • Τα είδη της μετοχής (ενότητα 9)
 • Προστακτική ενεστώτα και αορίστου ε.φ των βαρύτονων ρημάτων και κλίση καταληκτικών μονόθεμων οδοντικόληκτων σε -ας-αντος (Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α Γυμνασίου)(ενότητα 11)
 • Προστακτική ενεστώτα του εἱμί και του παρακείμενου βαρύτονων ρημάτων της ε. φ και κλίση των επιθέτων πολύς και μέγας (ενότητα 12)
 • Υποτακτική ενεστώτα, αορίστου και παρακειμένου βαρύτονων ρημάτων της μ. φ (ενότητα 13)
 • Προστακτική ενεστώτα, αορίστου, παρακειμένου βαρύτονων ρημάτων της μ. φ. (ενότητα 14)
Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top