Λατινικά Γ΄ Λυκείου

Τα Λατινικά της Γ΄ λυκείου απευθύνονται σε μαθητές Ανθρωπιστικών Σπουδών και στόχο έχουν την εμβάθυνση στη λατινική γλώσσα και γραμματεία. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να συνεχίσουν την επαφή τους με τη λατινική γλώσσα και να εμβαθύνουν στα λεξιλογικά, μορφολογικά, γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που τη χαρακτηρίζουν όπως και να γνωρίσουν καλύτερα το ρωμαϊκό πολιτισμό μέσα από την επεξεργασία κειμένων.

Λατινικά Γ΄ Λυκείου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας Λατινικών Γ΄ Λυκείου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά την προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Λίγα Λόγια για τα Λατινικά της Γ Λυκείου

Συγκεκριμένα οι μαθητές της Γ Λυκείου θα διδαχτούν

Εισαγωγή: Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α΄, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Η λατινική γλώσσα, Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας || Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας || Η εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας: Κλασική εποχή: α. Οι χρόνοι του Κικέρωνα,

β. Αυγούστειοι χρόνοι

Κείμενα: Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α΄: Μαθήματα XVI-XX || Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Β΄: Μαθήματα XXI-L.

Γραμματική – Συντακτικό:

  1. Η ύλη που έχει διδαχθεί στη Β΄ ΓΕ.Λ.
  2. Η ύλη Γ΄ ΓΕ.Λ.:
  • Ενεργητική και παθητική φωνής όλων των εγκλίσεων όπως και τους ρηματικούς τύπους και των 4 συζυγιών
  • Αντωνυμίες και Αντωνυμικά επίθετα
  • Σχηματισμός παραθετικών επιθέτων και επιρρημάτων καθώς και Β όρο σύγκρισης
  • Ακολουθία χρόνων
  • Δευτερεύουσες προτάσεις ονοματικές και επιρρηματικές
  • Προσδιορισμοί τόπου, χρόνου, σκοπού και αιτίου
  • Πλάγιος λόγος
  • Και φαινόμενα όπως απαγόρευση, ειδικό απαρέμφατο, γερουνιακή έλξη , απόλυτη αφαιρετική, ποιητικό αίτιο και γερουνδιακόΓ
Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Βοηθητικά Βίντεο Λατινικών Γ Λυκείου

Scroll to Top