Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση) Α΄ Γυμνασίου

Η Α΄ Γυμνασίου ως τάξη μετάβασης από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη έχει ως στόχο την εξάσκηση του μαθητή στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Μέσα από μια μεγάλη ποικιλία κειμένων και δραστηριοτήτων ενισχύεται η γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη.

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση) Α΄ Γυμνασίου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας στη Γλώσσα της Α΄ Γυμνασίου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Λίγα Λόγια για τη Γλώσσα της Α Γυμνασίου

Ενότητα 1 (Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο)
Ενότητα 2 (Επικοινωνία στο σχολείο)
Στόχος: η ομαλή προσαρμογή στο νέο σχολικό περιβάλλον /είδη των προτάσεων ανάλογα /συστατικά και δομή της παραγράφου.
Ενότητα 3 (Ταξίδι στον κόσμο της φύσης)
Στόχοι: αντίληψη της σπουδαιότητας της φύσης /περιγραφή, αφήγηση , περίληψη των κειμένων / επιχειρηματολογικά και πολυτροπικά κείμενα.
Ενότητα 4 (Φροντίζω για τη διατροφή και την υγεία μου)
Στόχοι: θέματα υγείας – διατροφή σε συνδυασμό με την ενότητα 8 (Αθλητισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες)
Στόχοι: ώθηση σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής/ γραμματικά φαινόμενα(ονοματική φράση), επιθετικοί προσδιορισμοί, λόγια επίθετα.
Ενότητες 5, 6, 7 & 9 (θέματα σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο) Στόχοι: καλλιέργεια κριτικής ικανότητας/εξοικείωσημε την παράγραφο, τους πλαγιότιτλους καθώς και την περιγραφή αντικειμένων και προσώπων.

Ενότητα 10 (ομορφιές του κάθε τόπου και του πολιτισμού)

Στόχοι: αντίληψη ομορφιάς φύσης και πολιτισμών / υποτακτική σύνδεση των προτάσεων/+σημεία στίξης.

Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top