Μαθήματα Βιολογίας Γ΄ Λυκείου

Γενετικό υλικό, γενετικής πληροφορίας, DNA, γονίδια, κληρονομικότητα, μεταλλάξεις, βιοτεχνολογίας, και πολλά άλλα θα μάθουμε στα μαθήματα Βιολογίας Γ΄ Λυκείου.

Βιολογία Γ Λυκείου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας Βιολογίας Γ΄ Λυκείου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά την προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Λίγα Λόγια για τη Βιολογία της Γ Λυκείου

Το μάθημα επικεντρώνεται σε όλες τις σύγχρονες θεωρίες και τις τεχνικές που διέπουν τη σύγχρονη επιστήμη της βιολογίας. Η εξεταστέα ύλη αποτελείται από 8 Κεφάλαια, τα οποία άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

Κεφάλαιο 1ο: «Το Γενετικό Υλικό».
Νουκλεοτίδιο, νουκλεόσωμα, πλασμίδιο, Μοντέλο της διπλής έλικας, καρυότυπος, χρωματίδες, μιτοχόνδρια. Το κεφάλαιο αυτό εισάγει το μαθητή στην ανακάλυψη του γεγονότος ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό όλων των κυττάρων και στη συνέχεια αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά του τόσο σε προκαρυωτικούς όσο και σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Οι ιοί έχουν επίσης γενετικό υλικό το οποίο μπορεί να είναι είτε DNA είτε RNA.

Κεφάλαιο 2ο: «Αντιγραφή, Έκφραση και Ρύθμιση της Γενετικής Πληροφορίας».
Αντιγραφή, DNA πολυμεράσες, DNA δεσμάση, αντίστροφη μεταγραφάση, snRNA, ωρίμανση του mRNA, πολύσωμα, οπερόνιο της λακτόζης. Ο μαθητής ανακαλύπτει τις διαδικασίες αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης της γενετικής πληροφορίας που έχει διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις με πιο ουσιαστικό και ενδελεχή τρόπο. Επίσης εισάγεται στις διαδικασίες ρύθμισης αυτής που περιλαμβάνουν μηχανισμούς οι οποίοι αποτελούν ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα κομμάτια της σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας.

Κεφάλαιο 4ο: «Τεχνολογία του Ανασυνδυασμένου DNA».
Περιοριστικές ενδονουκλεάσες, γονιδιωματική βιβλιοθήκη, cDNA βιβλιοθήκη, PCR. Ο μαθητής εισάγεται στις έννοιες και τις τεχνικές τις οποίες σήμερα οι επιστήμονες χρησιμοποιούν για την παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών και τη μελέτη τμημάτων DNA διάφορων οργανισμών.

Κεφάλαιο 5ο: «Μενδελική Κληρονομικότητα»
Αλληλόμορφα γονίδια, ομόζυγα άτομα, συνεπικρατή γονίδια, πολλαπλά αλληλόμορφα, γενεαλογικά δέντρα. Σε αυτό το κεφάλαιο ο μαθητής καλείται να προσεγγίσει ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα θέματα όπως η κληρονόμηση διάφορων χαρακτήρων, μέσα από τη διαδικασία των μειωτικών διαιρέσεων και του νόμους που τη διέπουν. Καλείται επίσης να προβλέψει τις πιθανότητες απόκτησης απογόνων τόσο για διάφορα εξωτερικά χαρακτηριστικά αλλά και για γονιδιακές διάφορες ασθένειες

Κεφάλαιο 6ο : «Μεταλλάξεις»
Αντικατάσταση βάσεων, αλφισμός, φαινυλκετονουρία, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, Σύνδρομο Down, θαλασσαιμίες, γενετική καθοδήγηση, αμνιοπαρακέντηση, καρκίνος. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή των εννοιών των μεταλλάξεων και πως αυτές επηρεάζουν το γενετικό υλικό του οργανισμού μας μέσα από διάφορα παραδείγματα ανάλογα με την έκταση της γενετικής αλλαγής. Αναφέρεται ακόμα οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε τη διάγνωση διάφορων μεταλλάξεων τόσο σε ενήλικες όσο και κατά τον προγενετικό έλεγχο. Ένα επιπλέον κομμάτι αφιερώνεται στον καρκίνο και τη σχέση αυτού με τα διάφορα είδη μεταλλάξεων.

Κεφάλαιο 7ο: «Αρχές και Μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας»
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην Βιοτεχνολογία και πιο συγκεκριμένα στις τεχνικές ανάπτυξης και καλλιέργειας μικροοργανισμών καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης αυτών.

Κεφάλαιο 8ο: «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική»
Φαρμακευτικές πρωτεΐνες, μονοκλωνικά αντισώματα, γονιδιακή θεραπεία, πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος. Ο μαθητής εισάγεται στο σύνολο των σύγχρονων τεχνικών που με συνδυασμό την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και τις σύγχρονες ανακαλύψεις της Μοριακής Βιολογίας μπορούμε να παράγουμε χρήσιμα για τον άνθρωπο προϊόντα για τη έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία διάφορων ασθενειών.
Κεφάλαιο 9ο: «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»
Πλασμίδιο Ti, διαγονιδιακά φυτά και ζώα, μικροέγχυση, κλωνοποίηση ζωικών οργανισμών. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η ανάπτυξη των τεχνικών με τις οποίες ο άνθρωπος σήμερα μπορεί να αυξήσει τη γεωργική και τη κτηνοτροφική παραγωγή με την ανάπτυξη γενετικών τροποποιημένων φυτών και ζώων καθώς και τις προεκτάσεις που επιφέρουν αυτές οι δραστηριότητες.

Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top