Μαθηματικά ΣΤ΄Δημοτικού

Το βιβλίο των Μαθηματικών της ΣΤ΄ Δημοτικού περιλαμβάνει φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς, κλάσματα, Ε.Κ.Π., Μ.Κ.Δ., δυνάμεις, εξισώσεις αναλογίες, απεικόνιση δεδομένων, μετρήσεις. Μαζί θα κατανοήσουμε αυτές τις έννοιες, θα εξασκηθούμε στις μαθηματικές πράξεις και θα είμαστε έτοιμοι να λύσουμε κάθε μαθηματικό πρόβλημα. 

Μαθηματικά ΣΤ΄ Δημοτικού
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά της ΣΤ΄ Δημοτικού. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές του Δημοτικού εξετάζονται με διαγωνίσματα τα οποία είναι προγραμματισμένα και τεστ, όποτε κρίνει ο Δάσκαλος πως πρέπει να γίνουν, με σκοπό την ομαλή μετάβαση στο Γυμνάσιο.

Λίγα Λόγια για τα Μαθηματικά της ΣΤ Δημοτικού

Οι μαθητές/τριες θα διδαχθούν:

 1. Πράξεις φυσικών, δεκαδικών και κλασματικών αριθμών
 2. Μετατροπές
 3. Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάστιο-Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης
 4. Στρογγυλοποίηση
 5. Δυνάμεις
 6. Εξισώσεις
 7. Αναλογίες-Προβλήματα
 8. Γραφήματα
 9. Μετρήσεις
 10. Γεωμετρικά σχήματα
 11. Εμβαδόν
 12. Όγκο
Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top