Μαθήματα Χημείας Β΄ Γυμνασίου

Η Χημεία της Β΄ Γυμνασίου έχει ως σκοπό την εισαγωγή των μαθητών στην επιστήμη της Χημείας! Θα γνωρίσουμε φέτος τα βασικά «εργαλεία» που θα χρειαστούμε ως βάση για την μελέτη της και εφαρμογές της χημείας στην καθημερινή μας ζωή.

Μαθήματα Χημείας Β΄ Γυμνασίου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας Χημείας Β΄ Γυμνασίου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Λίγα Λόγια για τη Χημεία της Β΄ Γυμνασίου

Αρχικά θα «ρίξουμε» μια καλή ματιά στις φυσικές καταστάσεις της ύλης και τις ιδιότητες των υλικών.

Έπειτα, ασχολούμαστε με το νερό, τη χρήση του ως διαλύτη και θα εισάγουμε στην έννοια του μείγματος και του διαλύματος. Θα μάθουμε τους τρόπους που μπορούμε να διαχωρίσουμε ένα μείγμα στα συστατικά του, την έννοια της περιεκτικότητας των διαλυμάτων και τις εκφράσεις αυτής. Επιπλέον, θα εξετάσουμε τη διάσπαση του νερού και θα γνωρίσουμε για πρώτη φορά τα δομικά σωματίδια της ύλης, δηλαδή τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. Στο κεφάλαιο αυτό επίσης θα γνωρίσουμε τον συμβολισμό των χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων καθώς και τι είναι χημική αντίδραση και με ποιο τρόπο γράφουμε χημικές εξισώσεις.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα μελετήσουμε την σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα, την σημασία που έχει το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα στις βιολογικές διεργασίες των ζωντανών οργανισμών, καθώς και τους αιτίες που συμβάλουν στην ρύπανση του αέρα.

Τέλος, θα ασχοληθούμε με έννοιες όπως το έδαφος και το υπέδαφος και από τι αποτελούνται, ενώ θα ενημερωθούμε για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των βιομηχανικών κοινωνιών, τα τοξικά απόβλητα και τι μπορούμε να κάνουμε για να τα μειώσουμε.

Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top