Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου

Στα Μαθηματικά της Β΄ Γυμνασίου θα γνωρίσουμε και θα κατανοήσουμε βασικές έννοιες στην Άλγεβρα και στη Γεωμετρία, οι οποίες θα αποτελέσουν την βάση για την επιτυχία μας σε κάθε γραπτή ή προφορική εξέταση. 

Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά της Β΄ Γυμνασίου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Λίγα Λόγια για τα Μαθηματικά της Β΄ Γυμνασίου

Τα μαθήματα ξεκινάνε με μια σύντομη επανάληψη βασικών γνώσεων από την Α’ Γυμνασίου και συνεχίζονται με το πρώτο κεφάλαιο στο οποίο εξοικειωνόμαστε με τις έννοιες της μεταβλητής και της αλγεβρικής παράστασης καθώς και την επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων Α΄ βαθμού

Στο 2o κεφάλαιο εισάγουμε την τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού και συμπληρώνουμε το σύνολο των πραγματικών αριθμών με τους άρρητους αριθμούς.

Στο 3o κεφάλαιο μαθαίνουμε την έννοια της συνάρτησης, γραφική αποτύπωση αυτής σε καρτεσιανές συντεταγμένες με την μελέτη της γραμμικής συνάρτησης καθώς και της υπερβολής.

Η Στατιστική θεωρείται ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία των Μαθηματικών για την κατανόηση του κόσμου μας και στο 4ο κεφάλαιο οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του πληθυσμού και του δείγματος καθώς και τη σπουδαιότητα του αντιπροσωπευτικού δείγματος.

Παράλληλα με το 1ο μέρος ασχολούμαστε ταυτόχρονα και με το 2ο μέρος – Γεωμετρία.

Στο 1ο κεφάλαιο θυμόμαστε τις βασικές μονάδες μέτρησης και στη συνέχεια μαθαίνουμε πως να βρίσκουμε το εμβαδό των βασικών γεωμετρικών σχημάτων. Έπειτα συναντάμε το Πυθαγόρειο Θεώρημα το οποίο συνδυάζεται με το 2ο κεφάλαιο στο οποίο ερχόμαστε σε επαφή για πρώτη φορά με την Τριγωνομετρία.

Τέλος, στο 3ο κεφάλαιο ασχολούμαστε με τις εγγεγραμμένες γωνίες, τα κανονικά πολύγωνα και τη μέτρηση κύκλου (μήκος και εμβαδό κύκλου – τόξου)

Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top