Μαθήματα Χημείας Α΄ Λυκείου

Στην Α΄ Λυκείου θέτουμε τα θεμέλια για τη γνώση των βασικών εννοιών της Ανόργανης Χημείας. Οι μαθητές καλούνται αρχικά να διακρίνουν την έννοια του ατόμου, στη συνέχεια διδάσκονται το ατομικό πρότυπο του Bohr, τον χημικό δεσμό (ομοιοπολικό και ιοντικό), την έννοια του αριθμού οξείδωσης καθώς και τις σημαντικότερες κατηγορίες αντιδράσεων. Το σημαντικότερο κομμάτι της ύλης της Χημείας Α΄ Λυκείου περιλαμβάνει τις έννοιες της σχετικής ατομικής και μοριακής μάζας, την έννοια του mol και του γραμμομοριακού όγκου. Οι μαθητές διδάσκονται επίσης την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων και μαθαίνουν να λύνουν ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς και με περιεκτικότητες διαλυμάτων.

Μαθήματα Χημείας Α΄ Λυκείου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας Χημείας Α΄ Λυκείου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Λίγα Λόγια για τη Χημεία της Α Λυκείου

Η φετινή μας ύλη ξεκινά με το 1ο Κεφάλαιο και την εισαγωγή στο αντικείμενο της Χημείας.  Εξοικειωνόμαστε με τα γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα) και τις μονάδες μέτρησης, ενώ στη συνέχεια μαθαίνουμε να διακρίνουμε την έννοια του ατόμου από αυτή του μορίου και του ιόντος. Χρησιμοποιώντας τους ορισμούς του ατομικού και του μαζικού αριθμού, μπορούμε να υπολογίζουμε τα στοιχειώδη σωματίδια που συγκροτούν το άτομο (πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια). Έπειτα μαθαίνουμε να διακρίνουμε τα υδατικά διαλύματα σε μοριακά και ιοντικά και να προσδιορίζουμε τη χημική τους σύσταση, κάνοντας απλούς υπολογισμούς με τις εκφράσεις περιεκτικότητας . Ορίζουμε την έννοια της διαλυτότητας και τα κορεσμένα διαλύματα και συμπεραίνουμε για τη διαλυτότητα ουσιών, σε συγκεκριμένο διαλύτη, με βάση τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

Στο 2ο κεφάλαιο, μαθαίνουμε σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Bohr, πώς κατανέμονται τα ηλεκτρόνια σε στιβάδες και ποια σχέση έχει η ηλεκτρονιακή δομή ενός ατόμου με τη θέση του στον περιοδικό πίνακα. Ενώ στη συνέχεια, μαθαίνουμε να εξηγούμε τι είναι ο χημικός δεσμός, να διακρίνουμε τα κυριότερα είδη χημικών δεσμών και να συνδέουμε τις ιδιότητες των χημικών ουσιών (χημικών στοιχείων και ενώσεων) με τα είδη αυτά.  Ακολουθεί η έννοια του αριθμού οξείδωσης, αλλά και τρόπος γραφής μιας χημικής ένωσης, καθώς και βασικές γνώσεις ονοματολογίας των Ανόργανων χημικών ενώσεων.

Συνεχίζοντας στο 3ο κεφάλαιο μαθαίνουμε να διακρίνουμε τα αντιδρώντα και τα προϊόντα στις χημικές αντιδράσεις ως σώματα με διαφορετικές ιδιότητες και διαφορετική σωματιδιακή δομή, αλλά και να μπορούμε να ισοσταθμίζουμε χημικές εξισώσεις με κριτήριο την αρχή διατήρησης του είδους και του αριθμού των ατόμων. Μαθαίνουμε να γράφουμε μια χημική αντίδραση εντάσσοντάς την σε μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες αντιδράσεων (απλή αντικατάσταση, διπλή αντικατάσταση, εξουδετέρωση). Και έτσι μπορούμε πλέον να  συνδέουμε και να ερμηνεύουμε χημικές μεταβολές που συμβαίνουν γύρω μας με οντότητες και έννοιες του μικρόκοσμου (διάβρωση μετάλλων από οξέα, δράση αντιόξινων φαρμάκων, όξινη βροχή, κ.ά.).

Ενώ το σημαντικότερο κομμάτι της ύλης της Α΄ Λυκείου, βρίσκεται στο 4ο κεφάλαιο όπου μαθαίνουμε συνδέουμε τις ποσότητες (μάζας και όγκου) των χημικών ουσιών (χημικών στοιχείων και ενώσεων) με τον αριθμό των δομικών σωματιδίων (ατόμων και μορίων). Εισάγουμε την έννοια του mol σαν μονάδα ποσότητας της ύλης, την έννοια του γραμμομοριακού όγκου και της σχετικής ατομικής και μοριακής μάζας. Διδασκόμαστε την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων. Ενώ στη συνέχεια, μαθαίνουμε να υπολογίζουμε τη συγκέντρωση διαλύματος, να συνδέουμε τη συγκέντρωση διαλύματος σε άλλες μορφές περιεκτικότητας και να υπολογίζουμε τη συγκέντρωση διαλύματος μετά από αραίωση ή ανάμιξη.

Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top