Μαθήματα Φυσικής Α΄ Λυκείου

Η Φυσική της πρώτης τάξης του λυκείου αποτελεί ομολογουμένως τον κορμό της Φυσικής όλου του λυκείου! Στην Α΄ λυκείου θα γνωρίσουμε σχεδόν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της μελέτης μιας ευθύγραμμης κίνησης, θα περιηγηθούμε στη «χώρα» των Νόμων του Νεύτωνα και τέλος θα γνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα εξετάζουμε ενεργειακά ένα υλικό σημείο. Κι όμως! Όλα τα παραπάνω πεδία μεταξύ τους συνδέονται… Ας ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι μας στον κόσμο της Φυσικής στο Λύκειο.

Μαθήματα Φυσικής Α΄ Λυκείου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας Φυσικής Α Λυκείου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Λίγα Λόγια για τη Φυσική της Α Λυκείου

Η φετινή μας ύλη ξεκινά με τα βασικά φυσικά μεγέθη που χρειαζόμαστε για να περιγράψουμε την κίνηση ενός υλικού σημείου σε μία ευθεία γραμμή. Ακολουθεί η μελέτη δύο ειδών κίνηση, της ευθύγραμμης ομαλής και της ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δώσουμε στην μαθηματική «οπτική» των παραπάνω κινήσεων μέσα από τις χρονικές εξισώσεις και την εξέταση γραφικών παραστάσεων.

Στα επόμενα δύο κεφάλαια τη σκυτάλη παίρνουν οι δυνάμεις και η μελέτη τους σε μία αλλά και σε δύο διαστάσεις. Η σύνθεση δυνάμεων, η ανάλυση μιας δύναμης σε δύο κάθετες συνιστώσες, η εφαρμογή των τριών Νόμων του Νεύτωνα στην κίνηση ενός υλικού και στην αλληλεπίδραση δύο ή και περισσότερων σωμάτων, είναι μόνο κάποια από τα πεδία που θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας.

Στο τελευταίο κεφάλαιο γνωρίζουμε τις έννοιες του Έργου και της Ενέργειας! Ο τρόπος με τον οποίο η Ενέργεια αλλάζει μορφές και μεταφέρεται από το ένα σώμα στο άλλο, καθώς και η προσέγγιση δύο μορφών Ενέργειας, της Κινητικής και της Βαρυτικής Δυναμικής, θα αποτελέσουν κύριο αντικείμενο των όσων πρόκειται να μάθουμε. Στο κεφάλαιο αυτό, επίσης, θα γίνει η γνωριμία μας με κάποια από τα σημαντικότερα ενεργειακά «εργαλεία»: το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας (Θ.Μ.Κ.Ε), την Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας (Α.Δ.Ε) & Αρχή Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε).

Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top