Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου

Στόχος του μαθήματος των Μαθηματικών της Γ΄ Γυμνασίου είναι οι μαθητές να καταστούν ικανοί να μετασχηματίζουν αλγεβρικές παραστάσεις, να βρίσκουν τη συνάρτηση που ενδεχομένως συνδέει δύο μεγέθη, να επιλύουν εξισώσεις Β΄ βαθμού καθώς και συστήματα γραμμικών εξισώσεων και ανισώσεων. Επίσης, θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν τις τριγωνομετρικές σχέσεις στην επίλυση απλών γεωμετρικών σχημάτων, να υπολογίζουν την πιθανότητα ενός ενδεχομένου, καθώς και να χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων. 

Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά της Γ΄ Γυμνασίου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Λίγα Λόγια για τα Μαθηματικά της Γ΄ Γυμνασίου

Η ύλη της Γ΄ Γυμνασίου αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η Άλγεβρα και το δεύτερο η Γεωμετρία.

Στο Α΄ μέρος της Άλγεβρας ξεκινάμε με:

Το 1ο κεφάλαιο το οποίο περιλαμβάνει τις Αλγεβρικές Παραστάσεις από τα σημαντικότερα κεφάλαια τόσο για την κατανόηση όσο και για την επίλυση ασκήσεων τόσο στην Γ’ γυμνασίου αλλά και στις τάξεις του Λυκείου.

Στο 2ο Κεφάλαιο έχουμε μία σύντομη επανάληψη της εξίσωσης 1ου βαθμού, την 2ου Βαθμού εξίσωση ή αλλιώς το λεγόμενο τριώνυμο και τέλος την διάταξη των αριθμών και τις ανισώσεις.

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται στους μαθητές για πρώτη φορά οι γραμμικές εξισώσεις με δύο αγνώστους τα λεγόμενα «Συστήματα» και η απεικόνισή τους στο επίπεδο.

Στο 4 και τελευταίο κομμάτι της ύλης της Άλγεβρας παρουσιάζονται στους μαθητές οι Πιθανότητες. Ένα κεφάλαιο που δίνει απαντήσεις σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια και τα παιχνίδια με χαρτιά.

Στο 2ο μέρος της Γεωμετρίας έχουμε 2 Κεφάλαια στην ύλη εκ των οποίων οι πιο σημαντικές παράγραφοι από το 1ο Κεφάλαιο είναι Σύγκριση – Ισότητα τριγώνων, Θεώρημα Θαλλή και ομοιότητα τριγώνων.

Το 2ο κεφάλαιο μιλάει για την τριγωνομετρία. Βασική για το λύκειο και για τις πανελλήνιες εξετάσεις τόσο στα μαθηματικά όσο και στην φυσική.

Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top