Χημεία Γ΄ Λυκείου

Χημεία Γ΄ Λυκείου

Οξέα, βάσεις, δομή του ατόμου, οργανική χημεία, οξειδοαναγωγή, θερμοχημεία, χημική κινητικής,  χημική Ισορροπίας, και πολλά άλλα θα μάθουμε στα μαθήματα Χημείας Γ΄ Λυκείου.

Μαθήματα Χημείας Γ Λυκείου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας Χημείας Γ΄ Λυκείου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά την προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Λίγα Λόγια για τη Χημεία της Γ Λυκείου

Η ύλη της Χημείας της Γ’ λυκείου περιλαμβάνει τα κεφάλαια της Οξειδοαναγωγής, της Θερμοχημείας, την Χημική Κινητικής και της Χημική Ισορροπίας, τα οποία διδάσκονται περιληπτικά και τα κεφάλαια των Οξέων – Βάσεων, της Δομής του Ατόμου και της Οργανικής Χημείας τα οποία διδάσκονται σε βάθος.

Στο κεφάλαιο της Οξειδοαναγωγής, ο μαθητής καλείται να διακρίνει τις χημικές αντιδράσεις σε οξειδοαναγωγικές και μεταθετικές και να εξοικειωθεί με την συμπλήρωση αντιδράσεων πολύπλοκης μορφής.

Στη Θερμοχημεία μαθαίνει για τις έννοιες της ενδόθερμης και της εξώθερμης αντίδρασης και την έννοια της ενθαλπίας.

Στη Χημική Κινητική διδάσκεται την έννοια της ταχύτητας μιας αντίδρασης και μαθαίνει να την υπολογίζει μέσα από στοιχειομετρικές ασκήσεις.

Στο κεφάλαιο της Χημικής Ισορροπίας εισάγεται η έννοια της αμφίδρομης αντίδρασης και αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν μια χημική ισορροπία.

Στο κεφάλαιο των Οξέων – Βάσεων μαθαίνει να διακρίνει τις χημικές ενώσεις σε οξέα και βάσεις και να υπολογίζει το pH των υδατικών τους διαλυμάτων.

Στη Δομή του Ατόμου περιγράφονται οι σύγχρονες θεωρίες για το πρότυπου του ατόμου και ο μαθητής διδάσκεται πως να δομεί ηλεκτρονιακά τα άτομα διάφορων στοιχείων και πως να προβλέπει την θέση τους στον περιοδικό πίνακα.

Η οργανική χημεία περιλαμβάνει τη θεωρία δεσμού σθένους, τις σημαντικότερες κατηγορίες χημικών αντιδράσεων και τους τρόπους ποιοτικού διαχωρισμού των οργανικών ουσιών.

Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Βοηθητικά Βίντεο Χημείας Γ Λυκείου

Βιντεομαθήματα Χημείας Γ Λυκείου

19 Videos
Scroll to Top