Αρχαία Α΄ Γυμνασίου

Τα Αρχαία της Α΄ Γυμνασίου στοχεύουν στην πρώτη επαφή των μαθητών με την αρχαία ελληνική γλώσσα και τη συνειδητοποίηση της μοναδικότητάς της διερευνώντας την εξέλιξή της. Σε κάθε ενότητα μελετάμε αρχαία κείμενα ώστε να αφομοιώσουν οι μαθητές τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της γλώσσας καθώς και να κατανοήσουν τις ετυμολογικές και λεξιλογικές συγγένειες με την Νέα Ελληνική. 

Αρχαία Α Γυμνασίου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Ομαδικό ή Ιδιαίτερο;

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας στα Αρχαία της Α΄ Γυμνασίου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Λίγα Λόγια για τα Αρχαία της Α΄ Γυμνασίου

Από τις πρώτες ενότητες οι μαθητές αρχικά:

 • θα έρθουν σε επαφή με τις διαλέκτους της αρχαίας ελληνικής
 • θα εξοικειωθούν με τους φθόγγους, τα πνεύματα και τους τόνους
 • θα αρχίσουν να διερευνούν την ετυμολογία και την παραγωγή λέξεων
 • θα προσεγγίζουν ερμηνευτικά και σε πρώτο επίπεδο μεταφραστικά αρχαία κείμενα

Σε επόμενες ενότητες στην διδασκαλία προστίθενται, εκτός από την προσέγγιση των κειμένων και τις λεξιλογικές και ετυμολογικές αναλύσεις και τα εξής γραμματικά φαινόμενα:

 • το άρθρο, η β κλίση ουσιαστικών (ενότητα 4)
 • οριστική ενεστώτα και μέλλοντα βαρύτονων ρημάτων ενεργητικής φωνής. Προσωπική αντωνυμία (ενότητα 4 και 5)
 • α΄κλίση ουσιαστικών (ενότητα 6)
 • η αύξηση. οριστική παρατατικού και αορίστου ενεργητικής φωνής (ενότητα 7)
 • δευτερόκλιτα επίθετα. δεικτική αντωνυμία οὗτος , αὕτη, τοῦτο (ενότητα 8)
 • ο αναδιπλασιασμός. οριστική παρακειμένου και υπερσυντέλικου βαρυτόνων ενεργητικής φωνής (ενότητα 9)

Στις τελευταίες ενότητες οι μαθητές εισάγονται στα παρακάτω συντακτικά και γραμματικά φαινόμενα:

 • δομή απλής πρότασης (ενότητα 11)
 • είδη προτάσεων (ενότητα 12)
 • συντακτική λειτουργία απαρεμφάτου και μετοχής (συνοπτικά – ενότητα 13)
 • σχηματισμός απαρεμφάτου και μετοχής ενεργητικής φωνής (ενότητα 13)
Συχνές ερωτήσεις για τα online μαθήματα

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ο Σύμβουλος μαζί με τον καθηγητή θα σας δώσουν τις επιλογές φοίτησης και θα σας καθοδηγήσουν για την εγγραφή σας.
Τα ομαδικά μαθήματα ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται από την αρχή και ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί κατά την εγγραφή.
Το κάθε μάθημα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου αναγράφεται ο σύνδεσμος εισόδου καθώς και το βοηθητικό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές μας συμβουλεύονται τον πίνακα πριν και μετά το μάθημα.
Στην αρχή κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτώς, ενημέρωση για την πρόοδο σας ή του παιδιού σας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις γονέων όπου μπορείτε να μιλήσετε με το σύνολο των καθηγητών ταυτόχρονα. Επίσης έχετε την επιλογή να να ζητήσετε συνάντηση με τον καθηγητή σας όταν το επιθυμείτε.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί τα μαθήματα και επεμβαίνει όπου θεωρείτε απαραίτητο. Αν η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη, η χημεία μεταξύ μαθητή και καθηγητή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, αν η παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι η καλύτερη ο σύμβουλος παρεμβαίνει και διορθώνει ότι χρειάζεται.

Οι Σύμβουλοι μαθημάτων έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διακρίνουν γρήγορα ην ανάγκη του κάθε μαθητή πάνω στα μαθήματα που και οι ίδιοι διδάσκουν. Μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιον σύμβουλο που εσείς προτιμάτε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Scroll to Top