Οδηγίες παρακολούθησης των ζωντανών ομαδικών μαθημάτων

Στα ζωντανά μαθήματα οι μαθητές συμμετέχουν κανονικά καθώς καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να συμμετάσχουν ενεργά στο μάθημα. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους ζητώντας το λόγο από τον καθηγητή.

Οι μαθητές θα πρέπει να παρακολουθούν τα ζωντανά μαθήματα από τον υπολογιστή τους καθισμένοι στο γραφείο τους. Η χρήση tablet ή smartphone δεν συνιστάται στα ζωντανά μαθήματα καθώς μειώνει την ποιότητα του μαθήματος.

Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν ανοικτές τις κάμερές τους, εκτός και αν έχει προηγηθεί ενημέρωση από το γονέα ή υπάρχει τεχνικό πρόβλημα.

Οι μαθητές προτεινεται να έχουν το ψηφιακό στυλό για να μπορούν να συμμετέχουν και σε γραπτές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος.


Κατά την διάρκεια του μαθήματος, θα πρέπει να κρατούν τις δικές τους σημειώσεις σε κανονικό τετράδιο ώστε να μπορούν άμεσα να διαβάσουν και χωρίς τη χρήση του υπολογιστή.

Τα μαθήματά μας συνεχώς εμπλουτίζονται και από ψηφιακές ασκήσεις και οι μαθητές μας καθοδηγούνται ώστε να μπορούν να τις λύσουν στον υπολογιστή τους εκτός ή εντός του μαθήματος.


Οι παραδοσιακές ασκήσεις για το σπίτι γράφονται στο τετράδιο και οι μαθητές πρέπει να τις φωτογραφίζουν και να τις στέλνουν στον καθηγητή. Όλες οι ασκήσεις λύνονται κατά την διάρκεια του επόμενου μαθήματος ώστε να μπορούν οι μαθητές να τις διορθώσουν στο τετράδιό τους. Ο καθηγητής επιβλέπει τις λύσεις των ασκήσεων καθώς του έχουν αποσταλεί και επισημαίνει τα λάθη όταν χρειάζεται.

Scroll to Top