Τα στατιστικά για τα online μαθήματα των MIT και Harvard

στατιστικά για τα online μαθήματα

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η αγορά στην online εκπαίδευση αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ακολουθούν τα στατιστικά δεδομένα για τα online μαθήματα των πανεπιστημίων ΜΙΤ και Harvard. Πολλοί μαθητές έχουν υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτρονική μάθηση και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη καθώς μέσω αυτής προσφέρονται πολλά οφέλη στους μαθητές όπως ο τεράστιος πλούτος των γνώσεων, η ευελιξία στο χρόνο και το ρυθμό της μάθησης, άνετη εμπειρία μάθησης, λιγότερο άγχος.

Αρχικά στο 1ο γράφημα απεικονίζεται η παρουσία των μαθητών στις online τάξεις.

Το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών είναι εγγεραμμένοι στο μάθημα Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα κάθε γραμμή χρωμάτων αντικατοπτρίζει το επίπεδο της συμμετοχής των φοιτητών στην τάξη έτσι έχουμε τις ακόλουθες κατηγορίες: Registered: ο μαθητής έχει κάνει την εγγραφή στο μάθημα.  Viewed:  είναι οι μαθητές που έχουν δει ένα μικρό κομμάτι του μαθήματος.  Explored: οι μαθητές παρακολούθησαν τουλάχιστον το ήμισυ του υλικού των μαθημάτων, και τέλος Certified: όπου οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει την πορεία και έχουν λάβει το αντίστοιχο πιστοποιητικό της ολοκλήρωσης τους. 

Ακολουθεί η διαγραμματική απεικόνιση ανάμεσα σε 400.000 μαθητές ανάλογα με το επίπεδο της εκπαίδευσης τους. 

Από τους 400,000 μαθητές στους πραγματοποιήθηκε η έρευνα προκύπτει το συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών που παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα εντοπίζονται στο επίπεδο του Bachelor. Ακολουθούν, στη δεύτερη θέση οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τέλος το επίπεδο εκπαίδευσης του Master ενώ ένα πολύ μικρό μέρος του δείγματος αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης Doctorate.

Στη συνέχεια ανάλογα με το φύλο απεικονίζεται ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν online μαθήματα

Από την παραπάνω διαγραμματική απεικόνηση το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος και συγκεκριμένα από τους 425,000 μαθητές προκύπτει το συμπέρασμα οτι οι 300,000 (περίπου σε ποσοστό 73%) είναι άνδρες ενώ το μικρότερο μέρος του δείγματος κοντά στις 100,000  (περίπου σε ποσοστό 27%) είναι γυναίκες. 

Ακολουθεί η γραφική απεικόνιση για την  online εκπαίδευση σε συγκεκριμένες χώρες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι Η.Π.Α κατέχουν την 1η θέση στα online μαθήματα με πολύ σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση της Ινδίας η οποία κατέχει την 2η θέση στα online μαθήματα όπου αποδεικνύεται ο ενθουσιασμός των μαθητών στην ηλεκτρονική μάθηση και τα online μαθήματα τους και ταυτόχρονα αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή των εκπαιδευομένων για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες που πραγματοποιούν διαδικτυακά μαθήματα βρίσκεται και η Ελλάδα η οποία είναι στην 16η θέση γεγονός που αποδεικνύει πως και στην Ελλάδα παρατηρείται άνθιση σε αυτόν τον κλάδο. 

 

«5 τρόποι να αποφύγεις την προσωρινή απώλεια μάθησης»

Έι εσείς, μικροί εγκέφαλοι σε διακοπές! Ξέρετε τι συμβαίνει όταν επιστρέφετε στο σχολείο μετά το ...
Read More →
language trip

Language Trip Junior: Μια συναρπαστική εκδρομή στον κόσμο των ξένων γλωσσών!

Τι είναι το Language Trip Junior; Φανταστείτε μια συναρπαστική εκδρομή όπου τα παιδιά σας γίνονται ...
Read More →

Έναρξη Μαθημάτων Προετοιμασίας για τη Γ΄ Λυκείου: Οδηγός για Μαθητές και Γονείς

Η Γ΄ Λυκείου είναι μια κρίσιμη χρονιά για τους μαθητές, καθώς αποτελεί την τελευταία ευκαιρία ...
Read More →

Language Trip: Μια διασκεδαστική εισαγωγή στις ξένες γλώσσες για παιδιά 8-12 ετών

Τι είναι το Language Trip; Το Language Trip είναι ένα πρόγραμμα πολυγλωσσίας που προσφέρεται σε ...
Read More →
Scroll to Top