Σεμινάριο Καθηγητών (15 Μαρτίου 2015)

Σεμινάριο Καθηγητών

Υπάρχουν πολλά νέα εργαλεία και εκπληκτικές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικτυακή εκπαίδευση. Είναι όμως στην πραγματικότητα όλα απαραίτητα; Απαραίτητο είναι να αντιλαμβανόμαστε τι είναι αναγκαίο στη διδασκαλία μας και τι απλά εντυπωσιακό. Αυτόν τον ρόλο έχουν αναλάβει οι εισηγητές μας στο σεμινάριο «Ο Διαδικτυακός Καθηγητής». Θα σας επιμορφώσουν στο χώρο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης εκπαιδεύοντάς σας στη χρήση διδακτικών εργαλείων που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή ενός καθ’ όλα ολοκληρωμένου διαδικτυακού μαθήματος.

Δείτε Αναλυτικά

Πηγή: 
etsimathainw.gr