Προθεσμία ολοκλήρωσης συμμετοχής στο σεμινάριο "Ο Διαδικτυακός Καθηγητής"

σεμινάριο σύγχρονης τηλεκπαίδευση

Η ημέρα έναρξης του σεμιναρίου Ο Διαδικτυακός Καθηγητής πλησιάζει.  Μπορείτε να ολοκληρώσετε την συμμετοχή σας μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 και να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας στο πιο ολοκληρωμένο σεμινάριο σύγχρονης τηλεκπαίδευση.
Το σεμινάριο καλύπτει πλήρως τόσο το θεωρητικό όσο και το τεχνολογικό υπόβαθρο που θα πρέπει να έχετε ώστε να κάνετε ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό μάθημα.

Δείτε Αναλυτικά

Πηγή: 
etsimathainw.gr