Μαγνητοφώνηση βιβλίων Ιστορίας Ά & Β΄ Γυμνασίου

μαγνητοφώνηση των βιβλίων της Ιστορίας

Η μαγνητοφώνηση των βιβλίων της  Ιστορίας για της τάξεις Ά & Β΄ Γυμνασίου έχει ξεκινήσει. Τα αρχεία ήχου είναι διαθέσιμα για κάθε μαθητή στην ιστοσελίδα του «Έτσι Μαθαίνω». Προτείνεται οι μαθητές να ακούνε το ηχητικό βιβλίο ενώ διαβάζουν το μάθημα από το σχολικό βιβλίο. Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουν να έχουν καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση κατά τη διάρκεια της μελέτη τους.

Ιστορία Α΄ Γυμνασίου

Ιστορία Β΄ Γυμνασίου

Πηγή: 
etsimathainw.gr