Εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων στην Ά Λυκείου

τράπεζας θεμάτων στην Ά Λυκείου

Πρεμιέρα για την Τράπεζα Θεμάτων στην Α’ Λυκείου.

 Aγωνία για τη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων έχουν οι μαθητές της Α΄ Λυκείου, οι οποίοι στις φετινές εξετάσεις θα κληθούν να διαγωνιστούν με το νέο σύστημα για πρώτη φορά αλλά και με δεδομένο ότι η βαθμολογία της τάξης αυτής θα μετρά και για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας.

Για την ώρα οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν υπομονή καθώς λίγες μέρες πριν από τις εξετάσεις (το υπουργείο Παιδείας μιλά για μία εβδομάδα πριν) τα θέματα θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο, και όλοι θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά.

 Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι μαθητές δεν έχουν στη διάθεσή τους λεπτομέρειες όσον αφορά στα θέματα, που θα διαθέτει η τράπεζα θεμάτων κατά την πρώτη χρονιά της εφαρμογής της, αλλά όπως επισημάνουν οι υπεύθυνοι για τη δημιουργία της, τα παιδιά της Α΄ λυκείου δεν θα πρέπει ν΄ ανησυχούν αφού επί της ουσίας οι εξετάσεις αυτές δεν θα διαφέρουν σε εντυπωσιακό βαθμό από τις εξετάσεις προαγωγής, που διενεργούνται κάθε χρόνο στα λύκεια. Ετσι και αλλιώς το κάθε σχολείο θα κάνει όπως πάντα τις εξετάσεις σε διαφορετική ημέρα.

Οι καθηγητές ανάλογα με το μάθημα που διδάσκουν θα παίρνουν κάποια θέματα με ηλεκτρονικό τρόπο, τα οποία, όπως είναι φυσικό, θα διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο. Τα θέματα όμως, που θα παίρνουν τελικά στα χέρια τους οι μαθητές θα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και έτσι όλοι θα μπορούν ν΄ ανταποκριθούν ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Φέτος η Τράπεζα Θεμάτων δεν θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και έτσι θα υπάρχουν μόνο 300 ερωτήσεις για κάθε μάθημα. Επίσης μόνο το 50% των ερωτήσεων θα προέρχονται από την Τράπεζα τα υπόλοιπα όπως συνήθως θα είναι επιλογή του καθηγητή μαθήματος.

Οσον αφορά στα μαθήματα επιλογής όλα τα θέματα θα ορίζονται από τους καθηγητές, που διδάσκουν το κάθε μάθημα και δεν θα προέρχονται από την Τράπεζα Θεμάτων. Αυτή τη στιγμή πάντως οι μαθητές της Α’ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου έχουν οδηγίες για την εξέταση όλων των μαθημάτων για τη φετινή χρονιά καθώς και τις μονάδες που θα αντιστοιχούν σε κάθε θέμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Στο μάθημα της Ιστορίας οι μαθητές αξιολογούνται με συνδυασμό θεμάτων-ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο ομάδες: Τα θέματα της ομάδας Α΄ επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων, ενώ τα θέματα της ομάδας Β΄ ορίζονται από τους διδάσκοντες.

Ι. Στην ομάδα Α΄ περιλαμβάνονται δύο θέματα που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (χρονολογίες, ιστορικές έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή γεγονότα, δράση προσώπων κ.λπ.):

1 Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (1.α), που βαθμολογούνται με 10 μονάδες β) εξήγηση δύο ή τριών ιστορικών όρων/εννοιών (1.β), που βαθμολογείται με 15 μονάδες.

2 Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης (2.α.) και (2.β.) και βαθμολογείται με 25 μονάδες.

ΙΙ. Στην ομάδα Β΄ περιλαμβάνονται δύο θέματα, που το καθένα μπορεί να αναλύεται σε δύο επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών στη σύνθεση των ιστορικών γνώσεων και η κριτική προσέγγισή τους (ανάλυση ή σύνθεση αιτίων ή συνθηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σύγκριση απόψεων, προέκταση ιστορικών πληροφοριών κ.λπ.).

Τα θέματα αυτής της ομάδας επιλέγονται από ενότητες της εξεταστέας ύλης διαφορετικές εκείνων από τις οποίες προέρχονται οι ερωτήσεις (2.α) και (2.β) της ομάδας Α΄ και βαθμολογούνται αθροιστικά με 50 μονάδες. Στην περίπτωση αυτής της ομάδας χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές φωτοτυπημένο. Το υλικό αυτό προέρχεται από ιστορικές μαρτυρίες, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες, χάρτες, διαγράμματα και από όλα εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως ιστορικά τεκμήρια ή ως μέσα άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμάτων και των δύο ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της. Οι βαθμολογικές μονάδες καθεμιάς καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές.

Αλγεβρα – Γεωμετρία

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Αλγεβρα και Γεωμετρία γίνονται ως εξής:

1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον μαθητή στη λύση.

2. Η βαθμολογία κατανέμεται με 25 μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με 10 μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με 15 μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

3. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες το μάθημα καθηγητές.

Νικολίτσα Τρίγκα

 

Language Trip: Μια διασκεδαστική εισαγωγή στις ξένες γλώσσες για παιδιά 8-12 ετών

Τι είναι το Language Trip; Το Language Trip είναι ένα πρόγραμμα πολυγλωσσίας που προσφέρεται σε ...
Read More →

Νέο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Game Design for Kids with Roblox

Σας προσκαλούμε στο νέο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας “Game Design for Kids with Roblox”! Αυτό ...
Read More →

«Αν επέλεγα τα θέματα των Πανελληνίων 2024»

Τι θα γινόταν άραγε αν οι καθηγητές μας γίνονταν θεματοδότες στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις; Θα ...
Read More →

Time Management ή αλλιώς, πώς να διαχειριστείς σωστά τον χρόνο σου.

Η διαχείριση του χρόνου σίγουρα είναι πολύ σημαντική μιας και μπορεί να μας βοηθήσει τόσο ...
Read More →
Scroll to Top