Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία B΄ Γυμνασίου (Audiobook)

Μαγνητοφωνημένο βιβλίο Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορία B΄ Γυμνασίου (Audiobook)

Την μαγνητοφώνηση του σχολικού βιβλίου της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορία B΄ Γυμνασίου επιμελήθηκε και εκφώνησε η φιλόλογος Αγγελική Κυριακοπούλου