Μαθήματα Δημοτικού

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές του Δημοτικού εξετάζονται με διαγωνίσματα τα οποία είναι προγραμματισμένα και τεστ, όποτε κρίνει ο Δάσκαλος πως πρέπει να γίνουν, με σκοπό την ομαλή μετάβαση στο Γυμνάσιο. 
Ενταχθείτε σε ομαδικό ή ιδιαίτερο μάθημα.

video lessons
Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού
Ε΄ Δημοτικού

Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού

Στο μάθημα της Γλώσσας Ε΄ Δημοτικού διδάσκεται η γραμματική της νεοελληνικής γλώσσας με σκοπό οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν σωστές βάσεις στη γραμματική, να εξασκηθούν στην ...
Περισσότερα
Γλώσσα ΣΤ΄ Δημοτικού
ΣΤ΄ Δημοτικού

Γλώσσα ΣΤ΄ Δημοτικού

Στο μάθημα της Γλώσσας ΣΤ΄ Δημοτικού διδάσκεται η γραμματική της νεοελληνικής γλώσσας με σκοπό οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τους γραμματικούς και ορθογραφικούς κανόνες, να ...
Περισσότερα
Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού
Ε΄ Δημοτικού

Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού

Το βιβλίο των Μαθηματικών της Ε΄ Δημοτικού περιλαμβάνει φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς, κλάσματα, αναπαράσταση δεδομένων, πράξεις αριθμών και γεωμετρία. Μαζί θα κατανοήσουμε αυτές τις έννοιες, ...
Περισσότερα
Μαθηματικά ΣΤ΄ Δημοτικού
ΣΤ΄ Δημοτικού

Μαθηματικά ΣΤ΄Δημοτικού

Το βιβλίο των Μαθηματικών της ΣΤ΄ Δημοτικού περιλαμβάνει φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς, κλάσματα, Ε.Κ.Π., Μ.Κ.Δ., δυνάμεις, εξισώσεις αναλογίες, απεικόνιση δεδομένων, μετρήσεις. Μαζί θα κατανοήσουμε αυτές ...
Περισσότερα
Scroll to Top