Μαθήματα Γυμνασίου

Στο Έτσι Μαθαίνω προσφέρουμε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Ο Σύμβουλός μας θα σας προτείνει την καλύτερη επιλογή αφού πρώτα συζητήσετε μαζί του τις ανάγκες σας. Οι μαθητές των ομαδικών και των ιδιαιτέρων μαθημάτων εξετάζονται ταυτόχρονα στους 3 κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.                                                        Ενταχθείτε σε ομαδικό ή ιδιαίτερο μάθημα.

Α Γυμνασίου

Αρχαία Α΄ Γυμνασίου
Α΄ Γυμνασίου

Αρχαία Α΄ Γυμνασίου

Online μαθήματα αρχαίων για μαθητές της Α’ Γυμνασίου Στόχος των μαθημάτων είναι η πρώτη επαφή των μαθητών με την αρχαία ελληνική γλώσσα και η προβολή ...
Περισσότερα
Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου
Α΄ Γυμνασίου

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου

Στα Μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου θα αφομοιώσουμε και θα κατανοήσουμε βασικές έννοιες των μαθηματικών, οι οποίες θα αποτελέσουν την βάση για την επιτυχία μας σε ...
Περισσότερα
Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση) Α΄ Γυμνασίου
Α΄ Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση) Α΄ Γυμνασίου

Η Α΄ Γυμνασίου ως τάξη μετάβασης από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη έχει ως στόχο την εξάσκηση του μαθητή στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. ...
Περισσότερα

Β Γυμνασίου

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Γ Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Αρχαία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

Τα Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου στοχεύουν στην βαθύτερη κατανόηση της διαχρονικής εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας και των ριζών της. Ως βάση της μελέτης τους, οι μαθητές ...
Περισσότερα
Μαθήματα Φυσική Γ΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Μαθήματα Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

Στο μάθημα της Φυσικής στην Γ΄ Γυμνασίου μαθαίνουμε να χειριζόμαστε έννοιες που αφορούν τον ηλεκτρισμό και τη μελέτη της διάταξης ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. Ερχόμαστε για ...
Περισσότερα
Μαθήματα Χημείας Γ΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Μαθήματα Χημείας Γ΄ Γυμνασίου

Στο μάθημα της Χημείας στη Γ΄ Γυμνασίου θα περιηγηθούμε κυρίως στην Ανόργανη Χημεία ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο θα γνωρίσουμε κάποιες βασικές έννοιες της Οργανικής Χημείας.  ...
Περισσότερα
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου

Στόχος του μαθήματος των Μαθηματικών της Γ΄ Γυμνασίου είναι οι μαθητές να καταστούν ικανοί να μετασχηματίζουν αλγεβρικές παραστάσεις, να βρίσκουν τη συνάρτηση που ενδεχομένως συνδέει δύο μεγέθη, να επιλύουν εξισώσεις Β΄ βαθμού καθώς ...
Περισσότερα
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

Η Γ΄ Γυμνασίου αποτελεί το μεταβατικό στάδιο από το γυμνάσιο στο λύκειο και οι απαιτήσεις μεγαλώνουν καθώς οι μαθητές προετοιμάζονται επαρκώς για τις επόμενες χρονιές. ...
Περισσότερα
Scroll to Top