Χριστίνα Αναστασιάδου

Λίγα λόγια για μένα : 

Κάτοχος πτυχίου Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Μεταπτυχιακού στην διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με έδρα την Θεσσαλονίκη.