Φώτης Κοφτσιτσίδης

Λίγα λόγια για μένα : 

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Η γλώσσα για εμένα δεν αποτελεί απλώς έναν κώδικα επικοινωνίας αλλά είναι μια νοητική διαδικασία που φέρει ταυτόχρονα πολιτισμικό και ταυτοτικό φορτίο. Επέλεξα να διδάσκω την Ελληνική Γλώσσα αρχικά ως μητρική και στη συνέχεια και ως ξένη, επειδή αγαπώ τους μαθητές (παιδιά, έφηβους και ενήλικες), τη μάθηση και τη διδασκαλία και τις θεωρώ δυναμικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης. Στην ολιγόχρονη πορεία μου δίδαξα Ελληνικά σε παιδιά προσφύγων και μεταναστών, σε παιδιά που ζουν σε δομές προστασίας, αλλά και σε ενήλικες από διάφορες χώρες του κόσμου. Ο γραμματισμός με απασχόλησε ερευνητικά στις μεταπτυχιακές μου σπουδές, μία έννοια που στις μέρες μας δεν αφορά μόνο την ανάγνωση και τη γραφή του εντύπου αλλά και δεξιότητες που σχετίζονται με τα ψηφιακά μέσα και τα πολυσημειωτικά συστήματα μετάδοσης του νοήματος. Τότε είχα την πρώτη μου επαφή με την έννοια της τηλεκπαίδευσης και της χρήσης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική, όπου και γνώρισα τις δυνατότητες τους σε θεωρητικό επίπεδο. Έτσι, αναλογίστηκα πως στην παγκοσμιοποιημένη εποχή που ζούμε η μάθηση μπορεί να ξεπεράσει τα θεσμικά παραδοσιακά της πλαίσια και να αναχθεί σε έρευνα, παιχνίδι, διασκέδαση και αλληλεπίδραση χωρίς να χάνεται, όμως, η αναντικατάστατη σχέση μαθητή - δασκάλου. Ταυτόχρονα η μάθηση ξεπερνά πλέον τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου και μας δίνει τη δυνατότητα να μάθουμε και να διδάξουμε σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο.