Στέλλα Μιχαήλ

Λίγα λόγια για μένα : 
Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου και εκπονώ διδακτορική διατριβή με αντικείμενο τη νέα ελληνική λογοτεχνία. Έχω διδάξει για επτά χρόνια την ελληνική ως ξένη στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου και στο CyprusCollege. Επίσης, έχω παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα«Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Ασχολούμαι παράλληλα με την κατ’ οίκον διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου. Ωστόσο, το διαδικτυακό περιβάλλον του Έτσι μαθαίνω και του GreekLol, στο οποίο επικεντρώνεται σήμερα το επαγγελματικό ενδιαφέρον μου, προσφέρει έναν πρωτοποριακό τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, καθιστά τη διδακτική πράξη πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική, δημιουργεί σύγχρονες συνθήκες αλληλεπίδρασης με τους μαθητές, καταργεί τα γεωγραφικά όρια και προωθεί τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.