Σοφία Σκουμποπούλου

Σοφία Σκουμποπούλου's picture
Μάθηματα που διδάσκω: 
Λίγα λόγια για μένα : 

Έχω αποφοιτήσει από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η εξειδίκευση που επέλεξα αφορά τη διδασκαλία των ελληνικών ως ξένης γλώσσας αλλά και γενικότερα την εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων. Ασχολούμαι αποκλειστικά με το επάγγελμά μου παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού. Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός της μάθησης μας επιτρέπει πια να διαμοιραζόμαστε τη γνώση χωρίς γεωγραφικά όρια και αυτό είναι ωφέλιμο τόσο για το μαθητή όσο και για τον καθηγητή που εξελίσσεται ως επαγγελματίας.