Νεφέλη Χρηστογούλα

Νεφέλη Χρηστογούλα's picture
Μάθηματα που διδάσκω: 
Λίγα λόγια για μένα : 
Είμαι κάτοχος Πτυχίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Παιδαγωγικής, με ειδίκευση στην Νεοελληνική Γλώσσα και την Παιδική Λογοτεχνία. Τα τελευταία δύο χρόνια παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού. Το πάθος μου για τη διδασκαλία και η ανάγκη συνεχούς επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης με οδήγησαν στο να ανακαλύψω έναν διαφορετικό δρόμο, αυτόν της διαδικτυακής διδασκαλίας. Μέσα από το διαδικτυακό φροντιστήριο Έτσι μαθαίνω, οι μαθητές εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες στα πλαίσια ενός ενδιαφέροντος, διαδραστικού περιβάλλοντος, με βασικό σκοπό την προσωπική προαγωγή, τη μάθηση και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων τους.