Μελίνα Ψωμιάδου

Λίγα λόγια για μένα : 
Είμαι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα της Ειδικής - Ενιαίας Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχω εργαστεί σε Ελλάδα και εξωτερικό με μαθητές είτε διδάσκοντας φιλολογικά μαθήματα, είτε διδάσκοντας την ελληνική μας γλώσσα . Ο χώρος της εκπαίδευσης είναι ένα υπέροχο ταξίδι για μένα που σε γεμίζει εμπειρίες και γνώση δίνοντάς σου την ευκαιρία ,αυτά να τα μεταλαμπαδεύσεις αργότερα στους μαθητές σου. Με την πάροδο των χρόνων ο ρυθμός ζωής και οι καθημερινές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί κάνοντας αναγκαία την είσοδο της τηλεκπαίδευσης στις ζωές μας ,ώστε να τις διευκολύνει . Έχοντας παρακολουθήσει e-learning και σεμινάρια πάνω στην ασύγχρονη εκπαίδευση είδα τις δυνατότητες που προσφέρει αυτός ο χώρος και αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτόν, καθώς η εκπαίδευση δεν είναι ποτέ στατική , εν αντιθέσει συνεχώς εξελίσσεται, βρίσκοντας καινούρια μονοπάτια που κάνουν τη μάθηση μία ωραία διαδικασία για το μαθητή. Στόχος μου σαν καθηγήτρια είναι η συνεργατική διδασκαλία καθηγητή – μαθητή με πυρήνα την υποστήριξη και ενθάρρυνση των μαθητών μου , γεγονός που θεωρώ βασικό μέλημα ενός εκπαιδευτικού ώστε να αποδώσει καρπούς μελλοντικά η προσπάθεια και των δύο.