Μαγδαληνή Μοδίτση

Μαγδαληνή Μοδίτση's picture
Μάθηματα που διδάσκω: 
Λίγα λόγια για μένα : 
Είμαι κάτοχος πτυχίου του τμήματος ΦΙιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, με κατεύθυνση παιδαγωγική, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκω αρχαία και νέα ελληνικά σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, και λυκείου τα τελευταία τρία χρόνια. Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και η ανάγκη των μαθητών να γίνει η μαθησιακή διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα και διαδραστική χωρίς όμως να αλλοιωθεί η ποιότητά της, με οδήγησε στο συμπέρασματα πως ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολυαισθητηριακό μέσω διδασκαλίας όλων των μαθημάτων, το οποίο με τη κατάλληλη διαμεσολάβηση του δασκάλου ευνοεί την ανάπτυξη των μαθητών και συγχρόνως δημιουργεί ένα γόνιμο και παραγωγικό μαθησιακό περιβάλλον. Η τηλεκπαίδευση έιναι ένας χώρος που υπερισχύει της παραδοσιακής διδασκαλίας επιτρέποντας στον μαθητή να επιλέξει το χρόνο, τόπο και ρυθμό της διδασκαλίας του ανάλογα με τις πρoσωπικές του ανάγκες.Η διαδυκτιακή τάξη "Έτσι Μαθαίνω" προσφέρει στους μαθητές τη συνέπεια αλλά και την αποτελεσματικότητα στις σχολικές τους υποχρεώσεις.