Ιωάννα Μαυρίδου

Ιωάννα Μαυρίδου's picture
Μάθηματα που διδάσκω: 
Λίγα λόγια για μένα : 

Ονομάζομαι Ιωάννα Μαυρίδου και εργάζομαι ως καθηγήτρια Αγγλικών τα τελευταία 6 χρόνια. Είμαι κάτοχος του πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και του μεταπτυχιακού διπλώματος της Αγγλικής και Αμερικάνικης Λογοτεχνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η εμπειρία μου τόσο με μαθητές σχολικής ηλικίας όσο και με ενήλικες όλων των επιπέδων μου έχει διδάξει ότι η χρήση των Αγγλικών και των πιο σύγχονων τεχνολογικών μέσων αποτελούν τον πλέον κατάλληλο συνδυασμό για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας. Μέσα από τα καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία που προσφέρει το etsimathainw.gr και την έμφαση στην χρήση Αγγλικών από την πρώτη κιόλας μέρα θα μάθουμε πώς να επικοινωνούμε και να εκφραζόμαστε σε μία γλώσσα που αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητας μας.