Ιοκάστη Μακρή

Ιοκάστη Μακρή's picture
Μάθηματα που διδάσκω: 
Λίγα λόγια για μένα : 

Είμαι κάτοχος πτυχίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσα με βαθμό "Άριστα" τις μεταπτυχιακές μου σπουδές με τίτλο: "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού". Η γοητεία της διδασκαλίας με οδήγησε στη συνεχή επιμόρφωσή μου σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία ειδικεύονται στη «Διαπολιτισμική εκπαίδευση», στην «Ειδική Αγωγή», στις «Μαθησιακές Δυσκολίες» και στην «Ψυχολογία του Μαθητή». Συγχρόνως, απέκτησα το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Κατάρτισης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Έκτοτε, αναλαμβάνω την προετοιμασία μαθητών/τριων δημοτικού στις καθημερινές απαιτήσεις του σχολείου. Θεωρώ πως η ουσιαστική παιδεία δεν αρκείται μόνο στην κατοχή του γνωστικού αντικειμένου, αλλά και στη διαρκή αναζήτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας. Εξάλλου, στην «κοινωνία της εξέλιξης» δε νοείται εκπαίδευση δίχως νέες τεχνολογίες. Γι’ αυτό μετεκπαιδεύτηκα στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση του «Έτσι Μαθαίνω» και συνειδητοποίησα ότι δίνει πνοή σε ελκυστικούς τρόπους διδασκαλίας, καθώς η γνώση αποκτά και οπτικοακουστική διάσταση. Μέσω της διαδικτυακής μας τάξης μειώνουμε αισθητά τις αποστάσεις και διευρύνουμε τις λεωφόρους επικοινωνίας μαθητή/τριας-δασκάλου. Επιδιώκω ο/η μαθητής/τριά μου να δρα ενεργά και να αλληλεπιδρά με το ψηφιακό υλικό, να συμπληρώνει τα κενά του και να ενισχύει τις γνώσεις του. Έτσι, μέσω του βιωματικού και ψηφιακού μας μαθήματος εξασφαλίζουμε από κοινού την επιτυχία και την πρόοδό του/της.