Γαρυφαλλιά Ελισσάβετ Δεληγιάννη

Λίγα λόγια για μένα : 
Είμαι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής Α.Π.Θ με ειδίκευση στην Παιδαγωγική και από το 2016 Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του ιδίου τμήματος στην Παιδαγωγική Επιστήμη, με ειδίκευση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Όντας ακόμη φοιτήτρια στις προπτυχιακές μου σπουδές και έχοντας μεγάλη αγάπη σε αυτό που επέλεξα να ακολουθήσω επαγγελματικά, ξεκίνησα να διδάσκω Αρχαία Ελληνικά και Έκθεση σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Το 2018, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, ήμουν Erasmus+ Υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Humboldt Universität zu Berlin του Βερολίνου. Η αλληλεπίδραση μου με άτομα διαφορετικών χωρών και το ενδιαφέρον τους για την ελληνική γλώσσα αποτελεί ορόσημο της ενασχόλησης μου με την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης. Καθώς είμαι ένας άνθρωπος που δεν εφησυχάζομαι εύκολα, ο συστηματικός εθελοντισμός μου σε ινστιτούτο ψηφιακής μάθησης και στην εκπαιδευτική ρομποτική τα προηγούμενα 3 χρόνια, αποτελεί για μένα σημαντικό εφόδιο στην πορεία μου ως εκπαιδευτικός, διότι με σύστησε στην διαδικτυακή εκπαίδευση και στην χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Το διαδικτυακό σχολείο <<Έτσι Μαθαίνω>>, ενσωματώνει την τεχνολογία στην εκπαίδευση, μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στη μαθησιακή διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάει τον εκπαιδευτικό να αναπτύξει νέες διδακτικές μεθόδους, ξεφεύγοντας από την παρωχημένη πλέον δασκαλοκεντρική προσέγγιση, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του μαθητή στο μέγιστο δυνατό βαθμό και διαμορφώνοντας μία νέα κοινωνία γνώσης και μάθησης, το μέλλον της εκπαίδευσης.