Άρης Δεκατρής

Άρης Δεκατρής's picture
Μάθηματα που διδάσκω: 
Λίγα λόγια για μένα : 

Η Φυσική με γοήτευσε από παιδί. Ήταν η πρώτη μου επιλογή σπουδών και την εκπλήρωσα στο Πανεπιστήμιο τής Αθήνας. Λιγοστοί δάσκαλοι, που «ίδρωναν τη φανέλα» στην τάξη, είχαν ταλέντο και πάθος για τη Φυσική, οργάνωση και μέθοδο στη διδασκαλία τους, μεταδοτικότητα, ενθουσιασμό και ζεστή επαφή με τους μαθητές τους, με ενέπνευσαν. Είχα την τύχη να κάνω το χόμπι μου εργασία για περίπου 20 χρόνια, σε όλους τους χώρους τής εκπαίδευσης ως Φυσικός (φροντιστήριο, κατ’ οίκον διδασκαλία, ιδιωτικό και δημόσιο σχολείο), όπου προσπάθησα να οικειοποιηθώ το προφίλ τού δασκάλου γιατί ο δάσκαλος είναι ταλέντο, αλλά είναι και ρόλος, άρα μαθαίνεται. Γηράσκεις αεί διδασκόμενος, ενώ διδάσκεις. Τα χρόνια τής διδακτικής εμπειρίας έχουν αποτυπωθεί ψηφιακά σε προσωπικό ιστότοπο Φυσικής: Σχολικά βοηθήματα Φυσικής όλων των τάξεων, με όλη τη θεωρία, ασκήσεις και βιντεο-προσομοιώσεις των φυσικών φαινομένων. Το υλικό το χρησιμοποίησα στην τάξη, αλλά το διαδικτυακό φροντιστήριο αποτελεί τον ιδανικό χωροχρόνο αξιοποίησης του την ώρα τού μαθήματος, αλλά και μετά από αυτό.