Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Τι είναι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση;

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι η μαθησιακή διαδικασία κατα την οποία η διδασκαλία πραγματοποιείται διαδικτυακά και σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή όλοι οι συμμετέχοντες επικοινωνούν ζωντανά μέσω υπολογιστή και με τη χρήση διαδικτύου.

Έχει αποδειχθεί ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση διαθέτει πλούσιο αριθμό εργαλείων που το καθιστούν ισάξιο των παραδοσιακών εκπαιδευτικών χώρων και κατά συνέπεια οικείο για τους μαθητές.

Στο “Έτσι Μαθαίνω” μαθητές και εκπαιδευτικοί επικοινωνούν προφορικά και γραπτά, κρατούν σημειώσεις, γράφουν στον πίνακα, λύνουν και διορθώνουν ασκήσεις, παρακολουθούν βίντεο σαν να βρίσκονται σε μια σχολική ή φροντιστηριακή τάξη.

Χημεία Β΄ Γυμνασίου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα

  • Δημιουργία «ηλεκτρονικής τάξης» με εξομοίωση όλων των λειτουργιών της παραδοσιακής τάξης (παράδοση μαθήματος,εξέταση μαθητή, επίλυση ασκήσεων, διόρθωση ασκήσεων, υποβολή ερωτήσεων κ.ά.).
  • Εξοικονόμηση χρόνου, καθώς καταργούνται οι μετακινήσεις σε εκπαιδευόμενο και εκπαιδευτή.
  • Κατάργηση γεωγραφικών συνόρων και διασπορά στη διάδοση της γνώσης.
  • Προοπτικές ομοιόμορφης αντιμετώπισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους σε ό,τι αφορά στην απόσταση, στην επιλογή του χρόνου εκπαίδευσης και στο γνωστικό αντικείμενο.
  • Συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση για τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων.
  • Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευόμενων με ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών αναγκών.
  • Ευελιξία στο χρόνο, στο χώρο και στο ρυθμό μάθησης.
Scroll to Top