Συμμετοχή σε Σεμινάριο Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης: Ο Διαδικτυακός Καθηγητής

Τα σεμινάρια σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τίτλο Ο Διαδικτυακός Καθηγητής του Έτσι Μαθαίνω αποσκοπούν στο να εκπαιδεύσουν καθηγητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Ξένων Γλωσσών και να τους δώσουν τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να μπορέσουν να κάνουν ένα πλήρες ηλεκτρονικό μάθημα με την χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, την σωστή οργάνωση του ηλεκτρονικού μαθήματος και τη δημιουργία ψηφιακού υλικού για τα online μαθήματα.

Στα σεμινάρια θα εκπαιδευτείτε τόσο στο τεχνολογικό υπόβαθρο που χρειάζεστε για την online διδασκαλία όσο και στο θεωρητικό.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, για να παρακολουθήσετε ένα από τα σεμινάριά μας

Τιμή ανά άτομο 60€. Ώρες διεξαγωγής σεμιναρίων 12:00-18:00 (Για να θεωρηθεί πλήρης η αίτηση συμμετοχής, χρειάζεται να προχωρήσετε στην καταβολή του ποσού των 60 ευρώ το αργότερο 3 μέρες πριν την έναρξη του εκάστοτε σεμιναρίου).