Πώς γίνονται τα Online μαθήματα

Πώς γίνονται τα Online μαθήματα

Το «'Ετσι Μαθαίνω» δημουργεί μια νέα ψηφιακή τάξη βασισμένη στο παραδοσιακό σύστημα διδασκαλίας

Στην τάξη μας ο μαθητής μπορεί να ακούει και να βλέπει τον δάσκαλο και τους συμμαθητές του με τη χρήση κάμερας και ακουστικών. Τα σχολικά εγχειρίδια, οι επιπλέον σημειώσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης χρησιμοποιούνται από καθηγητή και μαθητή στην έντυπη μορφή τους. Συγχρόνως, όμως, μεταφορτώνονται και στην διαδραστική πλατφόρμα του σχολείου μας και είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ταυτόχρονα, είναι δυνατή η επεξεργασία όλων των κειμένων και φυσικά η χρήση ασπροπίνακα. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να γράφουν με την ψηφιακή γραφίδα και να παρακολουθούν την παραγωγή σημειώσεων του διδάσκοντα σε κάθε είδους αρχείο. Επίσης, παρέχεται η υπηρεσία μεταφόρτωσης άρθρων, ασκήσεων ή βίντεο από το διαδίκτυο την ώρα του μαθήματος ως επιπλέον βοηθητικό υλικό

Χημεία Β΄ Γυμνασίου

Η μέθοδος διδασκαλίας

Στην αρχή κάθε μαθήματος γίνεται εξέταση του μαθητή είτε προφορικά είτε μέσω ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, στη συνέχεια γίνεται η παράδοση της νέας ύλης μέσω προσωπικών σημειώσεων και του σχολικού εγχειριδίου, ακολουθούν η πρακτική εξάσκηση για εμπέδωση, η επίλυση αποριών και στο τέλος γίνεται η ανάθεση καθηκόντων για το επόμενο μάθημα.

Σημειώσεις & βοηθητικό υλικό

Οι σημειώσεις και τα σχολικά εγχειρίδια είναι διαθέσιμα κατά την διάρκεια του μαθήματος σε ψηφιακή μορφή έτσι ώστε να μπορούν να είναι ευανάγνωστα και ελκυστικά για τον μαθητή εντός της διαδικτυακής τάξης. Στο τέλος κάθε μαθήματος το σύνολο του βοηθητικού υλικού αποστέλλεται στον μαθητή με ηλεκτρονική μεταφορά αρχείου εντός της ψηφιακής τάξης αλλά και μέσω email.

Φυσική Γ Λυκείου

Online Διαγωνίσματα

Η διεξαγωγή των διαγωνισμάτων γίνεται στο χώρο του μαθητή με επίβλεψη του γονέα ή κηδεμόνα. Για τυχόν απορίες πάνω στα θέματα ο μαθητής μπορεί να επικοινωνήσει με τον καθηγητή μέσω της ψηφιακής τάξης. Ύστερα από την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης ο γονέας αποστέλλει μέσω mail τις απαντήσεις. Ο διδάσκων υποχρεούται να διορθώσει το διαγώνισμα και να το παρουσιάσει στο επόμενο προγραμματισμένο μάθημα.

Κατάταξη βάση αξιολόγησης

Το επίπεδο κάθε μαθητή αξιολογείται από τους αρμόδιους καθηγητές και προτείνεται η παρακολούθηση ιδιαίτερων ή ομαδικών μαθημάτων. Συνάμα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον χαρακτήρα, τις ιδιαιτερότητες, τους στόχους αλλά και τις επιθυμίες του παιδιού και αναλόγως εντάσσεται στο κατάλληλο ολιγομελές τμήμα ή συνιστάται το ιδιαίτερο μάθημα.

Scroll to Top