Προαπαιτούμενα για τα ιδιαίτερα και ομαδικά Online μαθήματα | Έτσι Μαθαίνω

Προαπαιτούμενα για τα Online μαθήματα

Τι χρειάζεσαι για το δοκιμαστικό μάθημα:

  • Υπολογιστή
  • Υψηλής ταχύτητας σύνδεση με το διαδίκτυο
  • Web κάμερα
  • Ακουστικά και μικρόφωνο
  • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Λογαριασμό Skype

Τι χρειάζεσαι για τα κανονικά μαθήματα:

  • Υπολογιστή
  • Υψηλής ταχύτητας σύνδεση με το διαδίκτυο
  • Web κάμερα
  • Ακουστικά και μικρόφωνο
  • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Ψηφιακό στυλό
  • Scanner ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

 

Προαπαιτούμενο λογισμικό και υπολογιστικές δυνατότητες:

Χρήστες Windows:

  • Windows: 2000, XP (SP3), Vista, 7,  8, 9
  • Internet Explorer (Έκδοση 8 και πάνω)
  • Firefox (Έκδοση 3 και πάνω)
  • Chrome (Έκδοση 5 και πάνω)
  • JavaScript και cookies ενεργοποιημένα 
  • Java 5 ή υψηλότερο 
  • Προτείνεται ActiveX να είναι ενεργοποιημένο για Internet Explorer
  • Intel Core2 Duo CPU 2.XX GHz ή AMD επεξεργαστής ( 1GHz ή γρηγορότερος)
  • Τουλάχιστον 1 GB RAM (τουλάχιστον 2 GB RAM για Vista, 7, 8, 9)

Χρήστες Mac OS

  • Mac OS X 10.5, 10.6
  • Safari (Έκδοση 4 και πάνω)
  • Firefox (Έκδοση 3 και πάνω)
  • Chrome (Έκδοση 5 και πάνω)
  • JavaScript και Cookies ενεργοποημένα 
  • Απαιτείται Apple Java 5 (ή υψηλότερο)
  • Intel επεξεργαστής 
  • Τουλάχιστον 512 MB RAM