Ομαδικά μαθήματα Online

Ομαδικά μαθήματα Online

Σε ποιούς απευθύνονται

Τα ομαδικά μαθήματα του «΄Ετσι Μαθαίνω» ενδείκνυνται για τους μαθητές που λειτουργούν πιο αποδοτικά ως μέλη μιας ομάδας. Πρόκειται για ολιγομελή τμήματα που δημιουργούνται με κριτήριο το επίπεδο των μαθητών και τους στόχους διδασκαλίας. Η ψηφιακή αίθουσα του σχολείου μας είναι προσαρμοσμένη στη διεξαγωγή ομαδικών μαθημάτων.

Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Πόσο κοστίζουν

Τα δίδακτρα των ομαδικών μαθημάτων ποικίλουν ανάλογα με τις ώρες, την τάξη και το δικαίωμα έκπτωσης του κάθε μαθητή. Δείτε τα δίδακτρα στις σελίδες των ομαδικών μαθημάτων ομαδικών μαθημάτων.

Τρόπος Διεξαγωγής Ομαδικών Μαθημάτων

Στα ζωντανά μαθήματα οι μαθητές συμμετέχουν κανονικά καθώς καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να συμμετάσχουν ενεργά στο μάθημα. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους ζητώντας το λόγο από τον καθηγητή.

Οι μαθητές θα πρέπει να παρακολουθούν τα ζωντανά μαθήματα από τον υπολογιστή τους καθισμένοι στο γραφείο τους. Η χρήση tablet ή smartphone δεν συνιστάται στα ζωντανά μαθήματα καθώς μειώνει την ποιότητα του μαθήματος.

Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν ανοικτές τις κάμερές τους, εκτός και αν έχει προηγηθεί ενημέρωση από το γονέα ή υπάρχει τεχνικό πρόβλημα.

Οι μαθητές προτεινεται να έχουν το ψηφιακό στυλό για να μπορούν να συμμετέχουν και σε γραπτές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Φυσική Γ Λυκείου
Μαθηματικά Γ Λυκείου

Κατά την διάρκεια του μαθήματος, θα πρέπει να κρατούν τις δικές τους σημειώσεις σε κανονικό τετράδιο ώστε να μπορούν άμεσα να διαβάσουν και χωρίς τη χρήση του υπολογιστή.

Πληροφορική Γ Λυκείου

Τα μαθήματά μας συνεχώς εμπλουτίζονται και από ψηφιακές ασκήσεις και οι μαθητές μας καθοδηγούνται ώστε να μπορούν να τις λύσουν στον υπολογιστή τους εκτός ή εντός του μαθήματος.

Καθηγητές Αγγλικών

Οι παραδοσιακές ασκήσεις για το σπίτι γράφονται στο τετράδιο και οι μαθητές πρέπει να τις φωτογραφίζουν και να τις στέλνουν στον καθηγητή. Όλες οι ασκήσεις λύνονται κατά την διάρκεια του επόμενου μαθήματος ώστε να μπορούν οι μαθητές να τις διορθώσουν στο τετράδιό τους. Ο καθηγητής επιβλέπει τις λύσεις των ασκήσεων καθώς του έχουν αποσταλεί και επισημαίνει τα λάθη όταν χρειάζεται.

Scroll to Top