Εξατομικευμένη μάθηση

Εξατομικευμένη μάθηση

Η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένη και ευρέως αποδεκτή. Η διαφορετικότητα όμως δεν εκδηλώνεται μόνο στην ενήλική μας πορεία αλλά είναι ίσως και περισσότερο έντονη στα παιδιά και δη στους μαθητές. Ο κάθε μαθητής αντιλαμβάνεται, αφομοιώνει και επεξεργάζεται με τον δικό του τρόπο τις πληροφορίες που του μεταδίδονται επιβεβαιώνοντας τη διαφορετικότητα που μας χαρακτηρίζει. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να ασχοληθούν ουσιαστικά με τα παιδιά τους και να εφαρμόσουν τις αρχές της εξατομικευμένης μάθησης. Εξατομικευμένη μάθηση είναι ο τρόπος εκμάθησης που προσαρμόζεται στις μαθησιακές προτιμήσεις, ταλέντα, δεξιότητες του κάθε μαθητή και που βασίζεται σε θέματα που κινούν το ενδιαφέρον του. Για παράδειγμα κάποιοι μαθητές  αφομοιώνουν καλύτερα τις πληροφορίες που προσλαμβάνουν όταν παράλληλα χρησιμοποιείται από τον διδάσκοντα οπτικό ή και οπτικοακουστικό υλικό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το διαδίκτυο αλλά και η πληθώρα εφαρμογών προσφέρουν στους μαθητές μας τα απαραίτητα εργαλεία  για να μάθουν, όποτε, όπου και όπως θέλουν. Βρίσκει όμως πρακτική εφαρμογή αυτή η μέθοδος στην ελληνική πραγματικότητα; Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή της εξατομικευμένης μάθησης είναι:

  • η ενεργός συμμετοχή του μαθητή στην επιλογή των αντικειμένων μάθησης,
  • η συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία της μάθησης,
  • η προσωπική επικοινωνία μαθητή και δασκάλου,
  • η πρόσβαση στην τεχνολογία,
  • η πρόσβαση σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα,
  • ο μικρός αριθμός μαθητών στις τάξεις,
  • η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται από τα περισσότερα σχολεία ταιριάζει μόνο σε έναν τύπο μαθητή, στον οπτικό μαθητή. Οι οπτικοί μαθητές έχουν φωτογραφική μνήμη και ανακαλούν την κάθε πληροφορία όπως ακριβώς είναι διατυπωμένη στα βιβλία τους. Αν όμως κάποιος μαθητής είναι ακουστικός τύπος –δηλαδή μαθαίνει καλύτερα ακούγοντας την πληροφορία-  ή κιναισθητικός – δηλαδή μαθαίνει φτιάχνοντας πράγματα με τα χέρια του- τότε αυτός ο μαθητής θα δυσκολευτεί πολύ να μάθει και κατά συνέπεια να επιτύχει στις εξετάσεις του. Αν η εξατομικευμένη μάθηση εφαρμοζόταν στα σχολεία μας όχι μόνο τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας θα ήταν υψηλότερα αλλά θα μπορούσαμε να φέρουμε πίσω όλα τα παιδιά που εγκατέλειψαν το σχολείο επειδή δεν ταίριαζαν στο one size σύστημα που έχει επιβληθεί.

Για το Έτσι Μαθαίνω γράφει
η Στέλλα Μπομποτσιάρη

 

Σεμινάριο για καθηγητές

Language Trip: Μια διασκεδαστική εισαγωγή στις ξένες γλώσσες για παιδιά 8-12 ετών

Τι είναι το Language Trip; Το Language Trip είναι ένα πρόγραμμα πολυγλωσσίας που προσφέρεται σε ...
Read More →

Νέο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Game Design for Kids with Roblox

Σας προσκαλούμε στο νέο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας “Game Design for Kids with Roblox”! Αυτό ...
Read More →

«Αν επέλεγα τα θέματα των Πανελληνίων 2024»

Τι θα γινόταν άραγε αν οι καθηγητές μας γίνονταν θεματοδότες στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις; Θα ...
Read More →

Time Management ή αλλιώς, πώς να διαχειριστείς σωστά τον χρόνο σου.

Η διαχείριση του χρόνου σίγουρα είναι πολύ σημαντική μιας και μπορεί να μας βοηθήσει τόσο ...
Read More →
Scroll to Top