Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση) Α’ Γυμνασίου

Online μαθήματα έκθεσης για μαθητές της Α' Γυμνασίου

Στόχος των μαθημάτων είναι η εξάσκηση του μαθητή στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Από την πρώτη τάξη του Γυμνασίου το παιδί καλείται να γράφει κείμενα που αφορούν στα διάφορα κοινωνικά θέματα ενταγμένα σε κάποιο πλαίσιο επικοινωνίας. Μαθαίνει να σχηματίζει άρτιες παραγράφους και να αποδίδει περιληπτικά τα γραπτά κείμενα. Ο καθηγητής εστιάζει στην ορθογραφία, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και καλλιεργεί την κριτική ικανότητα του μαθητή, διδάσκοντας αποτελεσματικές μεθόδους για την καλύτερη συγγραφή μίας έκθεσης. Ο διδάσκων ακολουθεί τη ροή του σχολικού εγχειριδίου και προετοιμάζει κατάλληλα το μαθητή, ώστε να είναι συνεπής στις απαιτήσεις του μαθήματος και επιπλέον τον ενισχύει με βοηθητικές ασκήσεις και επαναληπτικές, ώστε να εμπεδώνει κάθε φορά την ήδη υπάρχουσα γνώση.

Για κάθε μάθημα ο μαθητής οφείλει να ετοιμάζει την παραγωγή γραπτού λόγου σύμφωνα με τις υποδείξεις του διδάσκοντα.