Μαθηματικά Προσανατολισμού Β΄ Λυκειου

Online Μαθήματα Μαθηματικών Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου θα δειδαχθούν τα παρακάτω κεφάλαια::

  • Διανύσματα (Η έννοια του διανύσματος, Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων, Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα, Συντεταγμένες στο επίπεδο, Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων,)
  • Η Ευθεία στο Επίπεδο (Εξίσωση ευθείας, Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας,  Εμβαδόν τριγώνου,)
  • Κωνικές Τομές (Κύκλος, Παραβολή, Έλλειψη, Υπερβολή)

 

Μαγνητοσκοπημένα Μαθήματα Μαθηματικών και Άλγεβρας Β Λυκείου