Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου

Μαθήματα Μαθηματικών Online για μαθητές Β΄ Γυμνασίου

Τα μαθήματα ξεκινάνε με μια σύντομη επανάληψη βασικών γνώσεων από την Α' Γυμνασίου και συνεχίζονται με το πρώτο κεφάλαιο στο οποίο εξοικειωνόμαστε με τις έννοιες της μεταβλητής και της αλγεβρικής παράστασης καθώς και την επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων α΄βαθμού.

Στο 2ο κεφάλαιο εισάγουμε την τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού και συμπληρώνουμε το σύνολο των πραγματικών αριθμών με τους άρρητους αριθμούς.

Στο 3ο κεφάλαιο μαθαίνουμε την έννοια της συνάρτησης, την γραφική αποτύπωση αυτής σε καρτεσιανές συντεταγμένες με την μελέτη  της γραμμικής συνάρτησης καθώς και της υπερβολής.

Η Στατιστική θεωρείται ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία των Μαθηματικών για την κατανόηση του κόσμου μας και στο 4ο κεφάλαιο οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του πληθυσμού και του δείγματος καθώς και τη σπουδαιότητα του αντιπροσωπευτικού δείγματος.