Μαθηματικά Α' Γυμνασίου

Μαθήματα Μαθηματικών Online για μαθητές της Α΄ Γυμνασίου

Στο μάθημα της Άλγεβρας της Ά Γυμνασίου θα αφομοιώσουμε και θα κατανοήσουμε βασικές έννοιες των μαθηματικών, οι οποίες θα αποτελέσουν την βάση για την επιτυχία μας σε κάθε γραπτή ή προφορική εξέταση.

Ξεκινώντας από την κατανόηση των φυσικών αριθμών και τις πράξεις τους (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και ευκλείδεια διαίρεση), θα προχωρήσουμε στην έννοια του κλάσματος και των δεκαδικών αριθμών, καθώς επίσης θα μάθουμε να λύνουμε και απλές εξισώσεις 1ου βαθμού. Στη συνέχεια τα προβλήματα των ποσοστών και τα ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά θα μας οξύνουν τη σκέψη και θα μας βοηθήσουν να μπορούμε να λύνουμε μαθηματικά προβλήματα. Τέλος με τους θετικούς και αρνητικούς αριθμούς  που θα διδαχθούμε στο τελευταίο κεφάλαιο θα ολοκληρώσουμε τη γνώση μας για τους ρητούς αριθμούς τις πράξεις και τις ιδιότητές τους .

Βιντεομάθημα Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου