Μαθήματα Χημείας Β΄ Γυμνασίου

Online Μαθήματα Χημείας Β΄ Γυμνασίου Ιδιαίτερα και Ομαδικά

Στη Χημεία της Β΄ Γυμνασίου οι μαθητές αποκτούν μια πρώτη εικόνα για την επιστήμη της Χημείας. Μαθαίνουν τις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό, την έννοια του μείγματος και με ποιους τρόπους μπορούμε να υπολογίσουμε την περιεκτικότητα ενός διαλύματος. Διδάσκονται επίσης τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διαχωρίσουμε ένα μείγμα στα συστατικά του, τι είναι χημική αντίδραση και πως γράφουμε χημικές εξισώσεις.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της ύλης της Β’ Γυμνασίου περιλαμβάνει τη γνωριμία με τα δομικά σωματίδια της ύλης, δηλαδή τα άτομα τα μόρια και τα ιόντα. Επίσης οι μαθητές διδάσκονται την σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα, την σημασία που έχει το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα στις βιολογικές διεργασίες των ζωντανών οργανισμών καθώς και τις αντιδράσεις της οξείδωσης και της καύσης.

  • Ενότητα 1. Εισαγωγή στη Χημεία
  • Ενότητα 2. Από το νερό στο άτομο - Από το μακρόκοσμο στο μικρόκοσμο
  • Ενότητα 3. Ατμοσφαιρικός αέρας
  • Ενότητα 4. Έδαφος